České firmy opět zaujaly svými produkty na ekologickém veletrhu v Hongkongu

Česká účast na veletrhu ECO Expo Asia, který se uskutečnil ve dnech 30. října až 2. listopadu 2019 na výstavišti AsiaWorld-Expo nedaleko mezinárodního letiště v Hongkongu, měla expozici na ploše 18 metrů čtverečných. Uskutečnila se v rámci projektu ekonomické diplomacie financovaného MZV ČR a kromě výstavního stánku projekt zahrnoval samostatný český seminář a networkingovou společenskou akci.V tomto roce se 14. ročníku ECO Expo zúčastnily tři české firmy: Advanced Materials JTJ s.r.o. s nátěry na bázi nanotechnologií, které dramaticky snižují znečištění budov a mají i antibakteriální účinky při aplikaci v nemocnicích nebo městské dopravě, Solbien s.r.o. s technologií na zpracování biologického odpadu včetně potravin a SILVAPLANA SE s protipovodňovými bariérami. České firmy na expozici pozdravil generální konzul Jan Juchelka i vedoucí oddělení politiky a strategií životního prostředí MŽP ČR Jaroslav Kepka, který byl hostem organizátorů výstavy.

Český seminář druhý den veletrhu navštívily čtyři desítky odborníků z Hongkongu i širšího regionu a networkingové večeře s českými firmami se zúčastnili zástupci asociace Hong Kong Environmental Industry Association, místního ministerstva životního prostředí Environmental Protection Department, hongkongské firmy s expertizou v oboru i thajské poradenské firmy pro infrastrukturní projekty.

Slavnostní zahájení veletrhu ECO Expo Asia proběhlo 30. října t.r. za účasti diplomatického sboru a zahraničních hostů. Letošní motto veletrhu znělo: „Méně karbonu, méně odpadu – zelené inovace“ a stěžejními tématy bylo řízení odpadového hospodářství a recyklace (souvisí se zavedením poplatkového systému za pevný městský odpad v Hongkongu od roku 2020), zelené budovy a energetická účinnost, zelená doprava a čištění odpadní vody. Souběžně s veletrhem probíhala ekologická konference, semináře, diskusní panely.

Letošního ročníku ECO Expo se zúčastnilo 320 firem z 19 zemí a během čtyř dní tento a souběžný veletrh zaměřený na osvětlení navštívilo 59 tisíc návštěvníků. Rozsah výstavní plochy byl srovnatelný s minulým ročníkem, počet vystavovatelů jen o dvě desítky menší, ale o poznání byla nižší návštěvnost. Odborníci si však cestu na veletrh našli.

O tom svědčí vyjádření českých vystavovatelů. Zájem o výrobky firmy Solbien, kterou na veletrhu reprezentoval zástupce z Thajska, kde se firma již prosadila, měly firmy z Hongkongu, Malajsie a Číny, o protipovodňové bariéry nabízené firmou SILVAPLANA SE se zajímali partneři z Japonska, Macaa i kontinentální Číny. Pravděpodobně největší zájem byl o nanotechnologické nátěry budov z Advanced Materials.

Tato firma nebyla na ECO Expo poprvé, ale při letošní účasti našla potenciální zástupce pro hongkongský, kontinentální čínský i thajský trh a další dvě desítky firem mají zájem o běžnou komerční spolupráci. Spokojenost firmy dokládá vyjádření Daniela Butlera, Američana žijícího v Praze, který Advanced Materials na veletrhu propagoval: „Organizace akce se mi líbila, ale nejvíc spokojený jsem byl s tím, jaké lidi jsem poznal, a kolik možností akce přinesla. Opravdu na mě udělala dobrý dojem.“

Projekt ekonomické diplomacie splnil svůj záměr a potvrdil, že o české pokročilé technologie a výrobky je ve světě zájem, pokud jsou správným způsobem prezentovány. Jednání na výstavním stánku, český odborný seminář i networking s místními odborníky a „decision makers“ navodily očekávání českých firem na brzký úspěch na trhu v Hongkongu i v širším regionu. To je ale první část zadání. Musí následovat usilovná komunikace a sjednávání podmínek kontraktu a samozřejmě další osobní jednání s asijskými partnery. Takové jsou zde zvyklosti.

Informace a fotografie poskytnuty Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína). 

• Teritorium: Asie | Hongkong | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme