České firmy podporují rozvoj odpadového hospodářství v Gruzii

Zástupci českých společností během mise organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu a Zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi podpořili rozvoj odpadového hospodářství v Gruzii. Navázali rovněž kontakty s představiteli tří největších gruzínských měst – Batumi, Kutaisi a Tbilisi, a jim přilehlých regionů.Odpadové hospodářství se stalo hlavním tématem projektu, který byl organizován Ministerstvem průmyslu a obchodu a Velvyslanectvím ČR v Gruzii. Zaměření bylo vybráno v návaznosti na závazek gruzínské vlády – do roku 2020 harmonizovat tuto oblast s EU. Hlavním úkolem mise byla podpora českých společností zabývajících se inovativními technologiemi v oblasti odpadů a představení jejich produktů zástupcům gruzínských municipalit.

Prezentace českých společností Elkoplast, ERC – TECHJRK Česká republikaLUX – PTZ se těšily velkému zájmu ze strany zástupců gruzínských měst i organizace Sandasuptaveva, jež má odpady v Gruzii na starosti jak na národní, tak na regionální úrovni. Na jednotlivé prezentace dorazili zástupci ze širokého okolí a s českými experty diskutovali o možnostech pro jejich města/regiony.

Čeští specialisté měli nejen možnost představit své technologie a výrobky, ale rovněž byli seznámeni s aktuální situací týkající se odpadů v zemi a měli možnost zmapovat fungování skládkového a svozového systému v Adžárské autonomní republice.

Z pozitivních reakcí zástupců gruzínských představitelů věříme, že navázané kontakty budou následovány česko-gruzínskými obchodními i vzdělávacími partnerstvími, která budou rozvíjena během následujícího zasedání česko-gruzínské Smíšené komise pro ekonomickou spolupráci, jež bude ministerstvo hostit v Praze ve dnech 25. a 26. listopadu 2019.

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme