České firmy pomáhají Moldavsku se zlepšením systému řízení dopravy a s plánováním rozvoje města Kišiněv

Již několik let probíhá přenos českých zkušeností, a to prostřednictvím několika nástrojů české zahraniční rozvojové spolupráce. Díky dlouhodobému působení a přenosu českých znalostí, dochází k zapojování českých firem a technologií do implementace inovativních řešení v Moldavsku.

Do financování je zapojeno Ministerstvo zahraničních věcí, především prostřednictvím svěřeneckého fondu při UNDP, a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, financována je realizace několika projektů a vysílání českých expertů.

Česká společnost Incinity spolupracuje s Moldavskou státní správou silnic na zavádění systému řízení dopravy, a to prostřednictvím integrace inteligentních technologií, které budou shromažďovat informace o počasí, silničním provozu, informovat řidiče, atd. Vznikne jedna propojená platforma inteligentního dopravního systému, do které bude možné v budoucnu integrovat další inovativní řešení, jako například vážení těžké dopravy.

Další česká firma CROSS Zlín v roce 2019 v Moldavsku instalovala dvě meteostanice a software silniční meteorologie. Jednalo se o úspěšný pilotní projekt s Ministerstvem hospodářství a infrastruktury Moldavska, na jehož základě vláda Moldavska schválila rozšíření systému silniční meteorologie o dalších 30 stanic. Předpokládá se, že část těchto stanic, které již bude financovat moldavský státní rozpočet, dodá právě česká firma.

Společnost CROSS Zlín realizuje také pilotní projekt na podporu dynamického řízení dopravy a koordinace křižovatek v Kišiněvě, do kterého budou zahrnuty dvě křižovatky, a kde bude instalován software pro řízení dopravy. I v tomto případě probíhají jednání o rozšíření projektu o další křižovatky, financované již z místních zdrojů.

Česká společnost SmartPlan je aktivní v přípravě systému vážení nákladních automobilů za jízdy v Moldavsku. Do zpracování studie jsou zapojeni i experti Fakulty dopravní ČVUT. Opět je možné předpokládat uplatnění českých technologií při budoucím zavádění systému, které již bude financováno prostřednictvím státních výběrových řízení.

V Moldavsku také působí několik českých expertů, kteří jsou zapojeni například do vytváření strategie a akčního plánu chytré dopravy a mobility v Kišiněvě. Zpracovávaná studie vytváří příležitosti pro dodávky českých technologií v oblastech řízeni dopravy, parkování, veřejné dopravy, elektro-mobility, atd.

Za údržbu, opravy, rehabilitaci, vývoj, modernizaci a správu vnitrostátních veřejných komunikací v Moldavsku, a za odpovídající silniční infrastrukturu, odpovídá státní podnik Moldavská státní správa silnic v rámci Ministerstva hospodářství a infrastruktury. V současné době probíhá rozsáhlý národní program rehabilitace silnic s podporou mezinárodních finančních institucí, zejména EIB a EBRD.

Státní správa silnic již zahájila implementaci některých technologií inteligentního dopravního systému do své silniční sítě, a další příležitosti budou následovat na celostátní silniční síti, ale také v Kišiněvě a dalších městech. České firmy a technologie mají, i díky doposud financovanému přenosu zkušeností z ČR, do Moldavska dveře otevřené.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kišiněvě (Moldavsko). Autorka: Kateřina Šilhánková, diplomatka.

• Teritorium: Evropa | Moldavsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme