České firmy prezentovaly v Lotyšsku své technologie pro zvýšení energetické účinnosti

České firmy AMiT, MODUS a TC MACH odprezentovaly potenciálním lotyšským partnerům své technologie pro úsporu energií.

Dne 28. listopadu 2019 proběhla v prostorech Centra pro efektivní nakládání s energií v přímořském městě Jurmala, nedaleko Rigy, prezentace tří českých firem. Prezentaci organizovala zahraniční kancelář CzechTrade Pobaltí se sídlem v Rize ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Lotyšsku. Hlavním místním partnerem bylo již zmíněné Centrum, jež provozuje společnost Elektrum. Tato společnost je součástí skupiny Latvenergo Group, tj. nejvýznamnějšího producenta a dodavatele elektrické energie v Lotyšsku. Skupina Latvenergo je vlastněná státem.

Během semináře se potenciálním obchodním partnerům z Lotyšska představily české společnosti AMiT, TC MACH a MODUS, která již v Lotyšsku má referenci v podobě dodání osvětlení pro prezidentský palác. Tematicky tedy akce pokrývala oblast automatizace budov a průmyslové automatizace, dále osvětlení (primárně LED) a možnosti využití systému tepelných čerpadel.

Akci oficiálně svým úvodním projevem zahájila velvyslankyně ČR v Lotyšsku, paní Jana Hynková. Ve svém projevu zmínila aktuálnost tématu, unikátnost českých řešení a vzájemnou prospěšnost navázání spolupráce. České firmy pak oficiálně představila ředitelka kanceláře CzechTrade pro Pobaltí, Ing. Věra Všetičková.

Semináře se zúčastnilo přes 20 potenciálních obchodních partnerů z řad zástupců městských rad, municipalit, městem zřízených organizací, dále průmyslových firem, významné sítě hotelů nebo nejrozsáhlejšího komplexu sanatoria v Lotyšsku. Kromě potenciálních partnerů se akce zúčastnili i zástupci výše představených českých firem pro lotyšský trh.

Zdroj: ZK CT Riga, ZÚ Riga
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Riga a Zastupitelského úřadu v Rize.

• Teritorium: Lotyšsko

Doporučujeme