České firmy pronikají na trh vietnamského zdravotnictví

Po pandemii covidu-19 si Vietnam čím dál více uvědomuje potřebu investic do zdravotnictví, ale zároveň i mění strategii ve prospěch investic do nového a kvalitního vybavení.

Vietnam v tomto sektoru spoléhá na import, což představuje zajímavou příležitost pro české firmy. Domácí výrobci zdravotnických prostředků vyrábějí převážně základní vybavení a uspokojují pouze 10 % poptávky, zatímco zbývajících 90 % dováží.

Ilustrační fotografie

Obzvláště kvůli pandemii si je Vietnam vědom důležitosti a akutnosti nákupu kvalitního zdravotnického zařízení oproti dřívější preferenci vybavení spíše z druhé ruky s nižší kvalitou. Vietnam se v posledních letech proměnil ve velmi atraktivní destinaci pro dodavatele výrobků pro zdravotnická zařízení.

Prudký růst poptávky po zdravotnických službách ve Vietnamu nabízí také řadu příležitostí pro české výrobce a vývozce lékařských přístrojů, medicinální techniky, vybavení nemocnic a farmaceutických produktů. Někteří čeští výrobci z této oblasti se již na vietnamském trhu úspěšně prosazují. Přestože je Vietnam stále ještě rozvojovou zemí, ve zdravotnickém sektoru má poměrně zajímavý tržní potenciál, který přitahuje pozornost zahraničních dodavatelů.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Nedostatek nemocničních kapacit

Vietnam má dnes k dispozici 1400 nemocnic (z toho cca 17 % soukromých). Poptávka po zdravotnických službách však zhruba dvakrát převyšuje disponibilní nemocniční kapacity a obsazenost lůžek trvale přesahuje 200 %. Tato nerovnováha samozřejmě generuje poptávku po investicích do výstavby nových nemocničních kapacit.

Vietnam utrácí ve zdravotnictví kolem 5 % HDP. Zmíněných 90 % zdravotnického zařízení, které je do Vietnamu dováženo, pochází zejména z Japonska, Německa, USA a Číny. Statistiky ukazují, že největší podíl na vietnamském trhu se zdravotnickým vybavením má sektor diagnostického zobrazování, a to 26,57 %.

Šance pro české firmy

Čeští výrobci zdravotnického zařízení, vybavení nemocnic, lékařských a laboratorních přístrojů nebo zdravotnických informačních systémů se mohou těšit novým příležitostem díky investicím do výstavby nových nemocnic. Některé české firmy již tento příhodný trend zachytily a do Vietnamu své produkty úspěšně dodávají. Českým výrobcům se podařilo zapojit do modernizace vietnamského zdravotnictví například prostřednictvím dodávek nemocničního nábytku.

Z rozmachu vietnamského zdravotnictví těží také čeští producenti mikroskopů. V souvislosti s modernizací zdravotnictví přichází i nové příležitosti v oblasti digitalizace a telemedicíny. Jelikož vietnamská společnost obzvlášť v posledních letech stabilně bohatne, i nároky na pohodlí v rámci zdravotní péče se zvyšují. V zemi přibývá nemocnic, které pacientům umožňují objednávat se u lékaře prostřednictvím rezervačního systému – právě software pro nemocnice, kliniky a lékárny může být další zajímavou oblastí pro české firmy ve Vietnamu.

Ilustrační fotografie

Investice do zdraví rychle rostou

Je faktem, že Vietnam vyrábí minimum lékařského vybavení a pokročilých zdravotnických technologií. Investice do zdraví z veřejných a soukromých rozpočtů však rychle rostou. Poptávka po moderním lékařském vybavení se zvyšuje v důsledku stárnutí populace (od roku 2019 do roku 2029 se počet lidí starších 60 let zvýší o více než 20 milionů). Střední a vyšší příjmové třídy rostou poměrně rychle, což bude mít za výsledek více investic do péče o zdraví na úrovni jednotlivce či rodiny.

Ve zdravotnických zařízeních je momentálně nedostatek moderního vybavení (70 % nemocnic nemá CT skenery, 35 % přístrojů se používá déle než 20 let a téměř 40 % se používá 10–20 let). Se stárnutím populace bude potřeba mnohem více specifického vybavení v oboru geriatrie a naopak díky rychle rostoucí porodnosti taktéž gynekologie a porodnictví.

Podpora českých exportérů

Za účelem podpory ekonomické diplomacie navštívil v polovině prosince Hanoj náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák v doprovodu místopředsedy Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků a pěti firem z oblasti zdravotnictví. Cesta se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie PROPED zaměřeného na podporu českých firem při jejich vstupu na vietnamský trh.

Kromě velmi zajímavé návštěvy nemocnice byl klíčovým bodem programu workshop, kde firmy prezentovaly své profily odbornému publiku čítajícímu více než 80 hostů. Ať už na úrovni politické či ekonomické, náměstek podpořil české firmy zacílené na vietnamský trh a sektor zdravotnictví, který skýtá značný potenciál stát se jednou z dalších oblastí, v níž se českému byznysu ve Vietnamu daří.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Hanoji (Vietnam). Autorka: Nikola Sichlerová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme