České firmy sdílely zkušenosti se „smart cities“ pro srbské municipality

Velvyslanectví ČR v Bělehradě uspořádalo ve spolupráci se Stálou konferencí měst a obcí Srbska (SKGO) dne 4. června webinář pro srbské municipality zaměřený na „České zkušenosti a řešení v oblasti smart cities“. Seminář byl původně cílen na osobní setkání, vzhledem k situaci však byl uskutečněn online. Akce byla podpořena z programu B2B České rozvojové agentury.

Akce byla připravena v součinnosti s českou společností Incinity s.r.o. v rámci aktivit Velvyslanectví České republiky v Bělehradě v oblasti proexportní politiky a rozvojové spolupráce v Srbsku. Akce se „na dálku“ zúčastnilo několik desítek zájemců.

„Právě pandemie ukazuje nutnost aplikace chytrých řešení ve veřejném sektoru umožňujících rychlou reakci. Digitalizace a smart city řešení mohou v tomto směru výrazně pomoci, navíc Česká republika má v tomto ohledu opravdu co nabídnout,“ připomněl v úvodu webináře velvyslanec Tomáš Kuchta.

Dále vystoupil prezident Czech Smart City Clusteru, profesor Miroslav Svítek, který představil účastníkům obor smart city v České republice a popsal některé iniciativy smart city v Praze (např. chytrá senzorická veřejná osvětlení, elektromobilita, inteligentní svoz odpadu, atd.). Představitel magistrátu města Kladna Pavel Rous ukázal konkrétní příklady implementace smart city projektu ve středně velkém českém městě a podělil se o své zkušenosti. Prezentace doplnil ředitel společnosti Incinity s.r.o. Lukáš Duffek informacemi o inovativní platformě pro chytrá města Invipo, kterou využívá řada měst v různých zemích.

Problematika smart cities je nyní v České republice velmi aktuální, existuje jak řada iniciativ municipalit, tak úspěšné české firmy, které vyvinuly a dodávají inovativní řešení pro smart cities. Ty se uplatňují v široké míře i v zahraničí, kde získávají dokonce prestižní ocenění na světových oborových akcích.

Webinář, který je možno rovněž označit jako akci nové generace – ePROPED (e-projekt ekonomické diplomacie MZV ČR), proběhl za mimořádného zájmu místních partnerů. Vzhledem k současné situaci plánuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR organizaci dalších ePROPED.

Hlavní srbský partner, tj. Stálá konference měst a obcí Srbska, vysoce ocenil zorganizování webináře českou stranou a vyslovil se pro návaznou komunikaci, která by mohla vyústit již v přímá jednání o některých projektech srbských municipalit s českými firmami.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bělehradě (Srbsko). Autor: Miroslav Čančík, rada-vyslanec.

• Teritorium: Srbsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme