České firmy se mohou podílet na modernizaci zambijského zdravotnictví

Kvalita zdravotnictví v Zambii zůstává z hlediska materiálního i personálního zajištění hluboko pod úrovní svých potřeb. Zambijská vláda se proto rozhodla do roku 2021 významně uspíšit modernizaci tohoto sektoru. Do projektů na výstavbu a vybavení nových zařízení či modernizaci stávajících nemocnic se mohou významně zapojit i české firmy.Zambie v následujících pěti letech plánuje výstavbu čtyř nových specializovaných nemocnic s více než dvěma tisíci lůžek, postupně se připravuje modernizace stávajících nemocnic, vzniknout má národní zdravotnická záchranná služba, včetně té letecké. Tlak na zvyšování dostupnosti lékařské péče dále podpoří zavedení systému povinného pojištění pro zaměstnance veřejného sektoru, které vláda v Lusace plánuje spustit v listopadu letošního roku.

Za využití rozvojových fondů OPEC a zemí Perského zálivu vzniknou specializované nemocnice pro ženy a děti (750 lůžek), dvě nemocnice v Livinsgtone a Ndola a také ortopedická nemocnice se 400 lůžky v Kasamě. Projekty jsou sice externě financované, na stavby i jejich vnitřní vybavení budou ale vyhlášeny nezávislé tendry, které bude spravovat zambijská vláda.

Příležitosti v Zambii proto mohou nalézt firmy zabývající se vývojem a výrobou zdravotnických prostředků pro intenzivní péči, kardiologii, radiografii, dermatologii, neonatologická oddělení, laboratorní diagnostiku, modulární řešení nemocnic, biologickou ochranu a další vnitřní vybavení nemocnic, např. nemocniční lůžka, nosítka, chirurgické stoly, atd.

I proto se česká ministerstva zahraničních věcí a zdravotnictví společně s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků rozhodla k návštěvě ČR pozvat delegaci složenou ze zástupců Ministerstva zdravotnictví Zambie a zástupců zambijských nemocničních zařízení. Cílem této cesty bylo představit Česko jako významného světového výrobce zdravotnické techniky a zprostředkovat českým firmám přístup do projektů na modernizaci zambijského zdravotnictví. Během své čtyřdenní návštěvy v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED zambijská delegace navštívila mimo jiné Fakultní nemocnici v Motole a Institut klinické a experimentální medicíny, kde mohla sledovat výrobky českých firem v praxi. Své portfolio následně představily firmy Linet, TSE, MZ Liberec, Ego Zlín, Biovendor a Bloc.

„Česká republika nabízí komplexní a inovativní řešení využitelná i v těch nejtěžších podmínkách, v dlouhodobém horizontu navíc české firmy nabízejí bezkonkurenčně nejlepší cenu,“ zhodnotil šance českých výrobců zdravotnické techniky uspět v Zambii náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa během jednání se zambijskou náměstkyní ministra zdravotnictví. Česká strana je podle zástupce AVDZP Petra Foita připravena zajistit rozsáhlá školení personálu a dlouhodobý servis dodané techniky.

Během jednání na ministerstvu zdravotnictví pak byla Zambii nabídnuta pomoc nejen s vybavením nemocnic, ale také formou sdílení zkušeností. „Česká republika má velké zkušenosti s transformací systému veřejného zdravotního pojištění. Inspiraci u nás hledá řada evropských států, nevidím důvod, proč bychom naše znalosti nemohli sdílet i s kolegy ze Zambie. Velkých úspěchů dosahuje české zdravotnictví také v péči o matku a dítě,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar.

Nutnost modernizace je neúprosná. Přes rychlý populační růst totiž zambijský systém zdravotnictví zůstává dlouhodobě podfinancovaný a trpící nedostatkem vybavení a specializovaných lékařů, zejména kardiologů, neurochirurgů a dalších specialistů. Pouze polovina obyvatel z venkovských oblastí má přístup ke zdravotnickým zařízením. Zambie patří mezi země s nejnižší průměrnou délkou života (muži 59 let, ženy 64,7 let). Podíl na tom má nedostatek dostupné kvalitní lékařské péče a vysoké procento mateřské a kojenecké úmrtnosti.

K dalším výzvám patří míra podvýživy a prevalence přenosných nemocí, zejména malárie, HIV/AIDS (cca každý osmý dospělý), pohlavně přenosných nemocí a tuberkulózy, stále častěji se vyskytují nepřenosné choroby, zejména cukrovka a kardiovaskulární onemocnění. Zambijská společnost prochází prudkým demografickým růstem (3% ročně, průměr 5,63 dítěte na matku), věkový medián je pouze 16,8 roku. Průměrná délka života je pouze 54,6 roku. Tlak na zvyšování dostupnosti péče pro rostoucí populaci a také na zvyšování kvality a délky života tak bude dlouhodobě dominovat zambijské domácí politice.

Vláda prezidenta Edgara Ch. Lungu proto schválila pro roky 2017–2021 Sedmý národní rozvojový plán, který v oblasti zdravotnictví počítá mimo jiné s budováním infrastruktury a investicemi do vybavení ve snaze rozšířit kapacity pro zlepšení přístupu ke kvalitní zdravotní péči. Ačkoli oblast zdravotnictví v současné době nepatří mezi významné sektory vzájemného obchodu mezi ČR a Zambií, proběhnuvší návštěva zambijské delegace má rozhodně potenciál spolupráci v tomto sektoru nastartovat.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Lusace (Zambie). Autor: Petr Preclík, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Zahraničí | Zambie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme