České firmy se mohou zúčastnit veletrhu obranného průmyslu v Kazachstánu

Po tříleté přestávce uspořádá kazašské hlavní město Nur-Sultan mezinárodní veletrh vojenské a letecké techniky KADEX 2022. Již šestý veletrh se uskuteční ve dnech od 25. do 28. května 2022.

Pro české firmy nabízí zastupitelský úřad v Nur-Sultanu možnost se akce účastnit za zvýhodněných podmínek v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED ministerstva zahraničí a ministerstva obrany.

Ilustrační fotografie

Jedná se o největší veletržní akci s podobným zaměřením nejen v Kazachstánu, ale i v celém regionu střední Asie. Stánek České republiky a účast firem bude zajištěna ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu.

Na veletrhu KADEX se pravidelně setkávají důležití hráči nejen ve zbrojním průmyslu. Účast na této akci poskytuje českým firmám výbornou příležitost pro navázání důležitých kontaktů. Zároveň se jedná o skvělou možnost pro české firmy, aby mohly své výrobky v této zemi prezentovat a poznat specifika středoasijského trhu. Veletrh se zaměřuje na následující oblasti: zbrojní techniku, obranné systémy, letectví, vývoj v rámci obranného průmyslu a navazující odvětví.

České firmy patří mezi tradiční účastníky veletrhu a pro české exportéry se v daném odvětví rýsuje značný exportní potenciál. Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu proto společně s agenturou CzechTrade v Almaty zajistilo v rámci projektu ekonomické diplomacie možnost pro české firmy se veletrhu účastnit za finančně výhodnějších podmínek buď formou osobní účasti, nebo v podobě katalogové prezentace.

Z prostředků PROPED je hrazena společná plocha o celkové výměře 55 m2. Při osobní účasti můžete využít služeb CzechTrade, mezi které patří zajištění vybavení stánku za zvýhodněných podmínek či osobní asistence během veletrhu a při jednáních s obchodními partnery. Velvyslanectví ČR rovněž zajistí organizaci společenské akce, na kterou bude možné pozvat i místní partnery.

V případě zájmu kontaktujte do 15. 2. 2022 pracovníky obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu prostřednictvím e-mailové adresy commerce_nur-sultan@mzv.cz, v kopii na ředitele zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty petr.jurcik@czechtrade.cz. Více informací ohledně účasti naleznete také na webu CzechTradu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán).

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme