České firmy se po třech letech vrací do Mongolska

Po třech letech se podnikatelská delegace vedená viceprezidentem Hospodářské komory a šéfem firmy Proma Reha Radkem Jakubským vrací do Mongolska.

Tuzemské podniky se pokusí navázat na obchodní jednání o zakázkách a investicích, které v Mongolsku vedly před pandemií covidu-19.

Ilustrační fotografie

Hospodářská komora České republiky v hlavním mongolském městě Ulánbátar organizuje podnikatelské fórum a obchodní jednání českých a mongolských firem. Ve 14členné české delegaci jsou zastoupené firmy zabývající se výrobou hromadných prostředků, přepravou zboží, přípravou a realizací staveb, vývojem a výrobou radiolokační techniky, ale také právní kanceláře, pojišťovny nebo firmy na rekrutování pracovních sil.

Podnikatelé během sedmidenní mise konané ve dnech 10. až 16. října 2022 zamíří také do Chentijského ajmagu, kde Hospodářská komora organizuje setkání s mongolskými podnikateli a guvernérem provincie. Mise se uskuteční při příležitosti zahájení veletrhu Expo Mongolia, na kterém bude oficiální česká expozice zaměřena na důlní průmysl a dobývací techniku.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

V českém pavilonu se představí firmy Enelex z Chvaletic, Ferrit ze Starého Města, opavská Hansen Electric, opavský strojírenský výrobce Ostroj, projekčně inženýrská společnost RPS Ostrava a ostravský výrobce zařízení Zam-Servis.

Mise navazuje na několik cest organizovaných Hospodářskou komorou do Mongolska v minulých letech. Poslední podnikatelská mise se konala před pandemií v roce 2019.

Česká republika a Mongolsko jsou tradičními obchodními partnery. První hospodářské dohody pocházejí z 50. let 20. století. V minulosti se Československo podílelo na budování mongolské infrastruktury. Československo bylo až do druhé poloviny 80. let po SSSR druhým nejvýznamnějším mongolským obchodním partnerem.

Mongolové po Vietnamcích dnes tvoří nejpočetnější asijskou menšinu v České republice. Do tuzemska často přichází za prací kvalifikovaných řezníků v masokombinátech, zaujímají ale také jiné kvalifikované dělnické pozice.

V roce 2021 tuzemské podniky do Mongolska vyvezly zboží v celkové hodnotě 390 mil. Kč, dovoz do ČR dosáhl 13 mil. Kč. V meziročním srovnání došlo k nárůstu českého exportu do Mongolska o 18 %. Firmy do Mongolska vyvážejí přístroje, chemické výrobky, stroje, přepravní zařízení, zbraně, munice aj. Z Mongolska se dováží zejména oděvy, produkty živočišné výroby, kožené a textilní výrobky. Země Evropské unie vloni do Mongolska vyvezly zboží v hodnotě 539 mil. eur (v přepočtu za cca 13,5 mld. Kč), meziročně o 23 % více.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma se zájmem o mongolský trh bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostorů a jednacích místností.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí

Doporučujeme