České firmy se poprvé představily na veletrhu AQUATHERM 2018 v Gruzii

Ve dnech 14. a 15. prosince 2018 se v Tbilisi konal 5. ročník veletrhu AQUATHERM, na kterém se letos poprvé představily české firmy v rámci oficiální účasti pod záštitou MPO. Jedná se o jediný každoroční veletrh v Gruzii zabývající se vytápěním, energetickými technologiemi, udržitelnými energetickými systémy, sanitárními zařízeními a instalační technikou, chlazením, klimatizací a větráním.Na úvod prvního dne veletrhu přišel účastníky českého stánku přivítat zástupce ambasády v Tbilisi, pan Jiří Preclík, který se následně osobně seznámil s firmami na společné expozici. Slavnostního zahájení se dále zúčastnil také ředitel kanceláře CzechTrade v Baku, pan Jiří Lukáš, jenž má v současné době na starosti nejen region Ázerbájdžánu, ale i Gruzie.

Firmy se ke své první účasti na veletrhu vyjádřily následovně:

Celkový dojem z veletrhu a jeho návštěvníků je výrazně pozitivní v tom, co předeslal také představitel českého zastupitelského úřadu v Tbilisi pan Preclík, který při svém zahajovacím vystoupení na českém stánku uvedl, že Gruzie je země plná očekávání a chuti dovážet produkty z celého světa a také spolupracovat se zahraničními podniky na mnoha různých úrovních. K tomu se přidává i fakt, že Gruzie jako jedna z prioritních zemí české politiky zahraniční pomoci bude cílovou zemí dodávek firem v rámci rozvojových projektů,“ řekla na konto veletrhu paní Věra Venclíková, zástupkyně Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

A dodala: „Naše firmy zde také mohou najít nadšené partnery pro společné podnikání. Tento typ spolupráce podporuje program České rozvojové agentury B2B a z veřejných prostředků pro zahraniční rozvojovou spolupráci částečně dotuje první dvě důležité fáze takových aktivit, tj. jako první studii proveditelnosti či průzkum trhu, v druhé fázi pak podporuje rozběhnutí společného podnikatelského záměru.“

Pan Milan Bártl, zástupce společnosti FASTRA, s. r. o. řekl: „Firma FASTRA, s. r. o. se zúčastnila jako vystavovatel mezinárodního veletrhu v Gruzii – AQUATHERM Tbilisi 2018 v rámci společného stánku MPO České republiky. Vlastní expozice firmy FASTRA byla oceněna cenou pořadatele veletrhu. Ústředním prvkem naší expozice se stala naše novinka – stoplovací zařízení STOPL-S-F1-200 varianta použití pro uzavírání potrubí z PE o průměru 225 mm.“

Dále doplnil: „Zároveň jsme prezentovali naši spolupráci s firmou Sherlog Security Pipelines, zabývající se identifikací úniků z potrubí pod tlakem pro všechny druhy přepravovaných médií. Během veletrhu i mimo něj jsme absolvovali mnoho obchodních jednání s potenciálními klienty, či partnery z různých oborů – plyn, voda, průmysl, obchod. Věříme, že naše účast na veletrhu a absolvovaná jednání, přispějí k rozšíření obchodních aktivit firmy FASTRA.“

Fotografie poskytnuta MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme