České firmy se představily na odborném energetickém sympoziu v Polsku

Energetyka Belchatów je největší oborovou akcí svého druhu v Polsku. Každoročně přiláká stovky odborníků a zástupců energetických firem z Polska i sousedních zemí.

V letošním roce do Belchatówa zavítalo více než 500 hostů, vybudováno bylo na 40 výstavních stánků. České firmy měly možnost setkat se kromě představitelů největších polských energetických koncernů, desítek zástupců menších firem také s představiteli státní správy a regulatorních úřadů.

Účast pěti českých firem byla úspěšně realizovaná v rámci společného projektu Velvyslanectví ČR ve Varšavě a zahraniční kanceláře CzechTrade ve Varšavě a podpořena v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED). Firmy tak měly možnost se polským partnerům představit na společném českém stánku nabízejícím kromě výstavní plochy také zázemí pro B2B schůzky, kterých v rámci sympozia proběhlo několik desítek.

Energetika je dlouhodobě hodnocena jako jeden z nejperspektivnějších sektorů pro české firmy v Polsku. Především se to týká modernizace tepelných elektráren, které v energetickém mixu Polska dominují. Podíl instalovaného výkonu tepelných elektráren na černé a hnědé uhlí tvoří 65,1 % celkového výkonu energetiky. Tato dominance potrvá ještě mnoho let.

Průměrné stáří tepelné elektrárny v Polsku je přitom 47 let (počítáno od zprovoznění prvního bloku). Polovina z nich je pak starší 50 let. Tyto zastaralé technologie bude Polsko nuceno odstavit a nahradit modernějšími nejpozději do roku 2030 z důvodu přísnějších pravidel ochrany životního prostředí přijatých na úrovni EU.

Silný rozvoj však zažívají také obnovitelné zdroje energie, které jsou v Polsku druhou nejvýznamnější složkou energetického mixu s podílem na úrovni 24,6 %. Prioritami polské vlády v OZE jsou rozvoj fotovoltaiky a především větrných elektráren. Speciální zákon k podpoře větrných farem na moři podepsal v lednu roku 2021 polský prezident. Pomocí strategického investičního programu v hodnotě až 130 mld. PLN (780 mld. CZK) má být do roku 2040 instalován výkon 8–11 GW ve výlučné ekonomické zóně Polska v Baltském moři.

Kromě samotné výroby energií si investice vyžádá i přenosová a distribuční síť. Do roku 2030 plánuje polská vláda vyčlenit na investice do přenosové a distribuční sítě celkem přes 14 mld. PLN (84 mld. CZK).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko).

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme