České firmy se představily na strojírenském veletrhu v Rusku

České firmy se zúčastnili 20. ročníku veletrhu Metalloobrabotka, který se konal v Moskvě. Jde o nejvýznamnější strojírenský veletrh pro celou Ruskou federaci a oblast zemí SNS. Jednalo se o jubilejní 20. ročník, který se konal opět na výstavišti Expocentre v termínu od 27. do 31. května 2019.Tento renomovaný veletrh, navštívilo více než 35 tisíc návštěvníků. Vystavovalo zde letos 1186 firem (544 domácích / 642 zahraničních) z 33 zemí světa. Celková čistá výstavní plocha byla 42 385 m2. Národní pavilony měly v letošním roce tyto země: Bělorusko, Čína, Česká republika, Itálie, Německo, Švýcarsko, Tchaj-wan, Slovensko a Velká Británie.

Mezi klíčové oblasti, které se na veletrhu prezentují, patří strojírenství, řezání kovu, tváření kovu, vybavení pro odlévání, robotizace, nástroje, měřicí a řídicí technika a další.

V rámci oficiální účasti ČR (kategorie C) se veletrhu zúčastnilo 16 společností. Všechny společnosti měly objednané plochy v centrální hale – pavilonu Forum. Společnosti vystavovaly na celkové ploše cca 350 m2.

Oficiálního zahájení s přípitkem se zúčastnil také velvyslanec Vítězslav Pivoňka. Zahájení proběhlo 27. 5. ve 14 hodin. Pan velvyslanec následně pohovořil s českými vystavovateli.

„Za KSK a HESTEGO můžu říct, že účast na veletrhu určitě bude pro nás přínosem. Bylo hodně zájemců na stánku a docela hodně zajímavých vystavovatelů, kteří také měli zájem o naše produkty a služby. Proběhlo hodně jednání se stávajícími a potenciálními zákazníky,“ hodnotit veletrh Anton Morozov, area manager KSK precise motion, a.s.

„Na veletrhu jsme také získali hodně důležitých informací o aktuálním stavu trhu a jeho rozvoji v nejbližší době. Průběh veletrhu byl hodně aktivní a rychlý. Osobně bych řekl, že bych opravdu uvítal, kdyby konání veletrhu v období pondělí–středa bylo od 8 do 20 h. Letos nám opravdu ten čas, v některé dny, chyběl,“ dodal Anton Morozov.

„Veletrh Metalloobrabotka 2019 byl českými společnostmi velmi silně obsazen. Zúčastnilo se ho 21 výrobních firem a českou účast u ruských organizátorů a partnerů veletrhu zastřešoval Svaz strojírenské technologie. Letošní Metalloobrabotka byla organizována jako česká oficiální účast v zahraničí Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, což u ruských partnerů vyvolalo velmi kladnou odezvu. Českou expozici navštívil také český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka se svou delegací,“ řekl Pavel Čáp, SST, navrhovatel veletrhu.

Doplnil také: „Čeští vystavovatelé jeho zájem o veletrh a jejich problémy na ruském trhu velmi ocenili. Pan velvyslanec se o jejich aktivity na ruském trhu podrobně zajímal a přislíbil všem českým firmám případnou pomoc, pokud řešení dané problematiky bude v jeho pravomoci. Čeští vystavovatelé byli se zajištěním veletrhu i s jeho úrovní spokojeni a nezaznamenali jsme žádné připomínky.“

„Naše společnost je dlouholetým a pravidelným vystavovatelem na veletrhu Metalloobrabotka v Moskvě. Ruský trh je pro nás velmi důležitý, proto má pro nás velký význam, aby naše účast na tomto veletrhu vždy proběhla podle našich představ a plně prezentovala naše výrobky a služby. Také letos proběhla příprava expozice, její stavba a poté samotný průběh veletrhu k naší naprosté spokojenosti,“ řekl Ladislav Palňanský, TOS Varnsdorf.

Fotografie poskytnuty MPO ČR.

• Teritorium: Asie | Rusko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme