České firmy se představily na výstavě Coal Mongolia 2019 v Mongolsku

V roce 2019 podporuje česká diplomacie celkem tři sta ekonomických projektů, devět z nich je zaměřeno na důlní a těžební průmysl, sedm se realizuje v Asii. České firmy si jsou mimořádného potenciálu tohoto odvětví právě na asijském kontinentu vědomy a svou pozornost proto směřují i na Mongolsko.Vzhledem k tradiční spolupráci v minulosti (v Mongolsku českoslovenští geologové přispěli významnou měrou v šedesátých letech 20. století k objevení měděného dolu v Erdenetu) zde existuje řada obchodních příležitostí.

Projekt ekonomické diplomacie realizovaný v Ulánbátaru ve dnech od 4. do 6. září 2019 zacílil právě na oblast těžebního průmyslu. České velvyslanectví ve spolupráci s agenturou CzechTrade podpořilo již druhou účast českých subjektů na prestižní výstavě Coal Mongolia 2019 a zajistilo možnost jejich odborných prezentací mongolským partnerům na předcházejícím semináři, které uspořádalo v sídle velvyslanectví.

Těžba nerostných surovin je pro mongolskou ekonomiku klíčovým odvětvím. Je hlavním zdrojem příjmu země, podílí se 25 % na HDP a 80 % na celkovém exportu země, do tohoto odvětví směřují tři čtvrtiny přímých zahraničních investic. Uhlí navíc např. ještě stále z 90 % zajišťuje celkovou domácí energetickou výrobu. Jak mj. ve svém zahajovacím projevu uvedl ministr těžebního a těžkého průmyslu D. Sumiyabazar, vláda proto finalizuje i řadu důležitých legislativních nástrojů, které mají stimulovat modernizaci, transparentnost a principy ekologické šetrnosti v těžebním odvětví.

Investice do těžby nerostného bohatství jsou nejen vládou chápány jako základ udržitelného a inkluzivního růstu Mongolska a je jim tudíž věnována mimořádná pozornost. Vláda však nehodlá investovat pouze do vlastní těžby a zpracování, k dosažení vetší konkurenceschopnosti a přidané hodnoty je třeba investovat i do návazných infrastrukturních projektů – železnice, silnic, vodohospodářských a energetických zařízení.  

Již devátý ročník veletrhu, který se koná v Ulánbátaru od roku 2011, a jehož význam a regionální dosah neustále narůstá, spolupořádala Mongolská uhelná asociace s Čínskou asociací dopravy a distribuce uhlí. Ostatně hned první den akce, která se konala pod mottem Lead the Market“, byl věnován právě problematice čínského trhu s uhlím, jeho trendům, cenovým prognózám, průmyslovým politikám, regionálním partnerstvím. Do Číny totiž  směřuje více než 90 % mongolských vývozů této suroviny. Případný budoucí úspěch českých firem na mongolském trhu by tak byl i hodnotnou referencí pro trh čínský.

Na konferenci vystoupili přední vládní představitelé, zástupci domácích i zahraničních těžařských společností zabývajících se těžbou, zpracováním, manipulací a dopravou uhlí, zástupci obchodních, dopravních a logistických společností, odborných asociací, investoři, reprezentanti bankovních a finančních institucí, poradenských a softwarových společností, zpracovatelé projektů, výzkumníci.

Jak vyplynulo z přednášek a diskusí v průběhu dvoudenní akce, čeští exportéři mohou v Mongolsku pomoci se zvýšením efektivity povrchové těžby, se změnou z horizontální na vertikální způsob přepravy, se zaváděním moderních automatizovaných postupů těžby a zpracování nerostných surovin a s analýzou a kontrolou kvality vytěžené suroviny, s efektivním druhotným využitím surovin, snižováním emisí. Logistika a efektivní doprava jsou za situace, kdy se některé produkty dostávají ke konečnému spotřebiteli až prostřednictvím 4–5 účastníků distribučního řetězce, dalším klíčem ke zvýšení konkurenceschopnosti, minimálně na regionálním trhu.

Samotné konferenci předcházel seminář na velvyslanectví, kterého se zúčastnili na mongolské straně zástupci třiceti místních i nadnárodních firem. České firmy, které zde prezentovaly svoji nabídku, si pochvalovaly, že takto měly možnost oslovit s předstihem vhodné partnery z Oyu Tolgoi, Erdenes Oyu Tolgoi, Aspera Mining či MINEX Mongolia, kteří se k nim poté na vlastním veletrhu vraceli již s konkrétními dotazy a náměty na spolupráci.

Semináře i veletrhu se letos zúčastnily členské firmy spolku Česká dobývací technika, tj. RPS Ostrava, věnující se dodavatelsko-inženýrské činnosti v oblasti koksoven a úpraven nerostných surovin, energetiky a zpracování biomasy, INCO Engineering, dodávající těžební stroje pro hlubinnou těžbu, ENELEX, výrobce speciálních elektronických přístrojů pro hornictví a energetiku,  Bohemia Controls, nabízející automatizované systémy pro zpracování uhlí a Česká exportní banka, která se může zapojit do financování některých projektů.

Exportu českých technologií významně pomáhá i vládní agentura CzechTrade, která rovněž řadí českou účast na veletrzích v Mongolsku ke svým prioritám a i letos za využití fondu Evropské unie NOVUUM zajistila český stánek a coby vystavovatel získala prestižní cenu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko). Autorka: Iva Šustáková, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Mongolsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme