České firmy se představily na Setkání teplárenského průmyslu v Polsku

České firmy se prezentovaly na veletrhu a sympoziu 26. Setkání teplárenského průmyslu v polském Zakopanem. V Polsku se jim naskýtají nové možnosti v segmentu teplárenského a energetického průmyslu. Podle dosavadních ohlasů českých firem akce splnila svůj účel a mnohým z nich se podařilo navázat nové obchodní kontakty. Tato akce byla realizována formou projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).Účast na veletrhu a sympoziu, které se uskutečnilo ve dnech 23.–26. dubna 2019 v polském městě Zakopane, zorganizovalo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě formou společného českého stánku. Zmíněná akce byla realizována formou projektu na podporu ekonomické diplomacie díky významné podpoře Ministerstva zahraničních věcí ČR a ve spolupráci s vládní agenturou pro podporu obchodu CzechTrade v Polsku.

Cílem projektu bylo prezentovat české dodavatele technologií v segmentu teplárenství na největší specializované akci v Polsku, dále podpořit pozitivní vnímání českých firem působících v oblasti teplárenství a energetiky jako významného partnera pro polské firmy a instituce a v neposlední řadě navázání spolupráce českých firem s polskými partnery. Akce se zúčastnily následující české firmy: Škoda Praha a.s., ZAT a.s. Příbram, Orgrez a.s. Brno, Kovosta-Fluid a.s. Hranice, BAEST a.s. Benešov, JSP Industrial Controls s.r.o. Jičín a Steag Energo Mineral s.r.o. Praha.

Výše uvedená akce se v Zakopanem konala již po dvacáté šesté. Setkání teplárenského průmyslu je největší symposium, konference a veletrh v oboru teplárenského průmyslu v Polsku. Setkání se účastnili manažeři a technický personál polských tepláren a dodavatelé pro teplárenský sektor. Akce je současně největším setkáním technického personálu polského teplárenství. Jedná se o třídenní konferenci spojenou s prezentacemi a veletrhem firem, které se Setkání teplárenského průmyslu účastní.

V letošním roce byly hlavními tématy konference: směr vývoje teplárenství v Polsku, energetická efektivita, kogenerační zákon, řízení teplárenské sítě, ochrana životního prostředí a paliva. Součástí akce byla možnost sjednávání přímých dvoustranných schůzek B2B mezi účastníky pomocí elektronické aplikace. Kromě konferenční části byla i možnost prezentace firem na stáncích. Výhodou tohoto řešení je možnost pozvat polské partnery k jednání na „domácí půdu“ vlastního stánku. Na letošní akci zavítalo více než 700 účastníků – zástupců polských a zahraničních firem z teplárenského a energetického průmyslu a také výzkumných a vědeckých center.

Příležitosti pro české firmy

Polský teplárenský a energetický průmysl představuje pro české firmy celou řadu obchodních příležitostí. Polsko vyrábí 80% elektrické energie v tepelných elektrárnách na černé a hnědé uhlí, přičemž více než polovina těchto zařízení je starších 30 let. Z důvodu přísnějších pravidel EU na ochranu životního prostředí bude Polsko nuceno do roku 2030 odstavit z provozu téměř všechny staré technologie.

Polská vláda však poněkud ustupuje od podpory OZE a v rámci udržení polského těžebního průmyslu chce podporovat spíše konvenční uhelné elektrárny, takže se plánují jejich modernizace a obnovuje se státní podpora pro pozastavené projekty na výstavbu nových uhelných elektráren. Rovněž teplárenství je v Polsku technologicky zaostávajícím odvětvím energetiky a proto má velký rozvojový potenciál.

Podle dosavadních ohlasů českých firem akce splnila svůj účel. Během konference měly firmy možnost setkat se s celou řadou polských firem z oblasti teplárenství a energetiky – tedy oborů, které spolu bezprostředně souvisí. Mnohým z nich se podařilo navázat nové kontakty a zahájit obchodní spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autor: Petr Darmovzal, obchodně-ekonomický rada.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme