České firmy se představily v brazilském státě Rio Grande do Sul

V rámci posilování stávajících a hledání nových obchodních vazeb byla zorganizovaná pracovní cesta generálního konzula do státu Rio Grande do Sul. Oficiálního programu se účastnili zástupci čtyř českých společností.

Ve dnech 19. a 20. října 2021 se uskutečnila cesta generálního konzula ČR Miloše Sklenky, který zamířil do hlavního města státu Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Kvůli předchozím restriktivním opatřením proti šíření nákazy covid-19 se tak jednalo o první oficiální návštěvu tohoto státu.

Ilustrační fotografie

Cílem cesty bylo připomenout a oslavit státní svátek 28. října, setkat se se zástupci státní exekutivy a parlamentu, podpořit místní krajanskou komunitou. Důležitý akcent měla cesta rovněž v otázce hledání nových cest pro české společnosti, jež mají zájem o tento trh.

Kromě schůzek v tradičním formátu B2B, které probíhaly v sídle honorárního konzulátu ČR v Porto Alegre, české společnosti projevily zájem o možnost účasti také na pracovních jednáních se zástupci státní správy. Jednalo se zejména o přijetí předsedou poslanecké sněmovny státu RGS, poslancem Gabrielem Souzou; dále o schůzku se zastupujícím primátorem města Porto Alegre Ricardem Gomesem a setkání s Gunterem Axtem, radním města Porto Alegre pro kulturu.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Tímto způsobem se brazilští partneři ze státní i ze soukromé sféry měli možnost seznámit s městským mobiliářem společnosti mmcité, excelentními nemocničními lůžky značky Linet, inovativními pivovarnickými technologiemi firmy Cheops a současnou strategií průniku na místní trh s kosmetikou společnosti Dermacol.

Českým zástupcům se dostalo vlídného přijetí a živého zájmu o portfolia jejich výrobků a služeb. Kromě vytipování konkrétních témat vzájemné spolupráce a sektorů, které stát dlouhodobě podporuje (pivovarnictví, inovace, zkvalitnění veřejného prostoru), došlo k nabídce účasti České republiky na oslavách výročí 250 let výročí založení města Porto Alegre, které se bude konat příští rok.

Pracovaní program symbolicky uzavřel klavírní recitál české hudby v podání klavíristy Václava Pacla, kam byli pozváni kromě oficialit též zástupci podnikatelské sféry.   

Kromě získaných cenných kontaktů vyplynuly již z jednání i některé konkrétní výsledky jako např. finalizace detailů akvizice produktů pro velký nemocniční komplex v Porto Alegre nebo možnost umístění laviček společnosti mmcité na privilegovaném místě před historickým sídlem magistrátu Porto Alegre.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Sao Paulo (Brazílie). Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme