České firmy se prezentovaly kuvajtským hasičům

Dne 25. dubna 2019 se v Černínském paláci uskutečnil seminář, na kterém čeští exportéři – výrobci požárně bezpečnostních zařízení – prezentovali své technologie a zařízení zástupcům kuvajtského požárního ředitelství. Seminář byl součástí projektu ekonomické diplomacie (PROPED) Zastupitelského úřadu České republiky v Kuvajtu, který má podpořit vstup českých exportérů na kuvajtský trh.Kuvajtské požární ředitelství (Kuwait Fire Service Directorate – KFSD) bylo zastoupeno delegací vedenou brigádním generálem Muhsenem Al-Qudaihim, který měl možnost se blíže seznámit s technologiemi a zařízeními 8 českých firem, které se semináře zúčastnily. Jednalo se o společnosti Mandík a.s., PKPO, FK Servis, K.B.K. Fire, ZVVZ Machinery, Grena a.s., E-Therm TZ a Pavliš & Hartman. Po úvodních prezentacích společností následovaly individuální rozhovory kuvajtských zástupců s reprezentanty českých firem. Zástupci kuvajtského požárního ředitelství si pochvalovali kvalitu, invenci a originalitu českých výrobků a technologií a projevili o řadu z nich značný zájem.

V pozadí tohoto projektu ekonomické diplomacie stála snaha Zastupitelského úřadu České republiky v Kuvajtu podporovat české výrobce a exportéry systémů a technologií požární ochrany budov v přístupu na kuvajtský trh. Jednou z největších překážek pro vstup českých firem na kuvajtský trh byla skutečnost, že místní certifikační autorita, kterou je kuvajtské požární ředitelství, doposud neuznávala české ani unijní certifikáty výrobků (například tzv. CE certifikáty) vydané českým Požárně atestačním a výzkumným ústavem stavebním (PAVUS). České výrobky s certifikátem PAVUS tak doposud neměly přístup na kuvajtský trh.

Proto zastupitelský úřad ve spolupráci s PAVUS uspořádal ve dnech 22.–25. 4. 2019 incomingovou misi se zástupci KFSD v ČR, která jim umožnila provést inspekci prostor, vybavenosti, technologií, postupů a certifikací PAVUS. Program mise zahrnoval například i návštěvu Technického ústavu požární ochrany MV, GŘ Hasičského záchranného sboru ČR, požární stanice v Modřanech či výrobního závodu společnosti Mandík, a.s. Zástupci KFSD ocenili vysokou kvalitu a technologickou vyspělost českého sektoru požární ochrany a přislíbili akreditaci PAVUS v Kuvajtu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuvajtu (Kuvajt). Autor: Jakub Jaroš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Kuvajt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme