České firmy uspěly na železničním veletrhu v polském Gdaňsku

České firmy se úspěšně prezentovaly na mezinárodním veletrhu železničního průmyslu v polském Gdaňsku. V Polsku se jim naskýtají nové možnosti v segmentu železniční dopravy a železničního průmyslu. Značný počet polských návštěvníků na českém oficiálním stánku svědčí o velkém zájmu polských firem o tento segment.České firmy se úspěšně prezentovaly na 13. ročníku mezinárodního veletrhu železničního průmyslu TRAKO 2019 v Gdaňsku, který proběhl ve dnech 24.–27. září 2019. Česká republika zde měla oficiální národní expozici, kde se prezentovalo 9 specializovaných firem společně s Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Dalších 23 českých firem se na tomto významném veletrhu prezentovalo formou samostatného stánku.

Českou národní expozici slavnostně otevřel velvyslanec České republiky v Polsku pan PhDr. Ivan Jestřáb. Ve svém projevu zdůraznil, že Česká republika a Polsko jsou bezesporu silnými hospodářskými partnery a pro české firmy se ve výše uvedeném segmentu na polském trhu naskýtá celá řada obchodních příležitostí.

Mezinárodní železniční veletrh TRAKO, který se koná jednou za dva roky, patří mezi největší a nejprestižnější železniční průmyslové setkání nejen v Polsku, ale i ve střední a východní Evropě. Během veletrhu je představen aktuální stav dopravních systémů a železniční infrastruktury nejen v Polsku, ale i Evropě a ve světě. Součástí veletrhu byl rovněž doprovodný program zahrnující diskuse, konference, semináře a prezentace firem.

Značný počet polských návštěvníků na českém oficiálním stánku svědčí o velkém zájmu polských firem o tento segment. České produkty jsou na polském trhu dlouhodobě úspěšné, a to především v naší doméně, kterou je strojírenství, energetika a dopravní stroje a vozidla. České firmy mají o spolupráci s polskými partnery v této oblasti značný zájem, o čemž svědčí jejich početná přítomnost na výše uvedeném veletrhu.

Modernizace polských železnic – příležitosti pro české podnikatele

Polsko realizuje rozsáhlý a dlouhodobý program modernizace železnice (KPK), což vytváří příležitosti také pro české firmy, které podnikají v železniční a kolejové dopravě. Jedná se o strategii rozvoje železnice do roku 2023, tj. v období, které je vymezeno spolufinancováním v rámci současné finanční perspektivy EU 2014–2020. Již nyní Polsko připravuje železniční projekty na příští rozpočet EU 2021–2027, kdy realizace bude probíhat do roku 2030.

Jak uvedl náměstek ministra pro infrastrukturu Andrzej Bittel, Polsko by tak z prostředků EU, ze státního rozpočtu a z komerčních úvěrů mělo v příštích deseti letech investovat 10–12 mld. zlotých ročně (1 PLN=6 CZK).

Z veřejných rozpočtů bude v letech 2019–2023 vyčleněno 23,8 mld. zlotých. Hlavní část prostředků bude vynaložena na novou železniční infrastrukturu, udržení a opravy současné železniční sítě a na dlouholeté smlouvy na údržbu. Vzhledem k prudkému růstu cen stavebních prací a hodnoty nabídek při vyhlašovaných tendrech bylo 17. 9. 2019 rozhodnuto, že vláda zvýší rozpočet programu KPK o dodatečných 5,7 mld. zlotých, které se využijí k navýšení kapitálu společnosti PKP PLK (polské verze SŽDC). Tyto prostředky budou mj. využity při modernizaci 84 km dlouhé trasy Bedzin-Katowice-Zebrzydowice (státní hranice s ČR). 

Na modernizačním programu KPK se finančně podílí také Evropská investiční banka (EIB), která  se státním železničním dopravcem PKP Intercity podepsala dne 12. 9. smlouvu o úvěru ve výši 233 mil. EUR na 22 let. Finance jsou určeny na nákupy elektrických lokomotiv, vagónů a elektrických trakčních jednotek pro přepravu v Polsku i mezinárodní spojení s ČR, se Slovenskem, Německem, Maďarskem a Rakouskem. EIB navíc spolufinancuje modernizaci železniční sítě – v květnu 2019 poskytla 400 mil. EUR na modernizaci úseku Poznaň-Štětín a 650 mil. EUR na modernizaci tratě Gdaňsk-Katowice.

Rozsáhlé investice přinášejí konkrétní výsledky

Rozsáhlé investice, které probíhají od roku 2015, přinášejí konkrétní výsledky. Rychlíky Pendolino na trati Gdaňsk-Varšava budou od nového jízdního řádu v prosinci 2019 jezdit rychlostí až 200 km/h, stejně jako na  trati hlavního koridoru (CMK) Varšava-Katovice/Krakov. V roce 2023 by se tato rychlost měla zvýšit na 250 km/h a doba cestování mezi Varšavou a Katovicemi se sníží na méně než 2 hodiny (současně bude dokončena modernizace trasy Katovice-Zebrzydowice/Petrovice u Karviné). Díky modernizaci trasy E30 podél jižní hranice mezi Rzeszówem a Katovicemi budou od prosince 2019 jezdit nové vlaky do ČR na trati Przemyśl-Ostrava-Graz.

Díky těmto investicím výrazně stoupá také počet pasažérů. Zatímco v r. 2014 využilo přepravních služeb polské železnice 269 mil. cestujících, v roce 2017 to bylo již 304 mil. a v minulém roce již více než 310 mil. cestujících.

Součástí programu KPK však bude také zásadní zvýšení přepravy zboží na železnici. Jak informoval Úřad železniční přepravy (UTK), ve 2. čtvrtletí 2019 bylo na polských kolejích převezeno 511 tisíc TEU kontejnerů, což je meziročně o 13,6 % více. Díky EU dotacím nyní získali polští dopravci 1,2 mld. zlotých na nákupy intermodálních přepravních jednotek, lokomotiv a na výstavbu kontejnerových překladišť. PKP Cargo tak nyní koupilo dodatečných 930 kontejnerů. Z ČR tak bude moci probíhat mezinárodní přeprava zboží v kontejnerech až do přístavu v Gdaňsku.

Širokorozchodná trať až na hranice s Ukrajinou

Významný rozvojový potenciál pro polské železnice a také pro české exportéry představuje širokorozchodná trať (Linia Hutnicza Szerokotorowa PKP LHS) z Hrubieszówa na hranici s Ukrajinou až do Slawkowa u Katovic. Jak uvedl šéf firmy Z.Tracichleb, ještě v roce 2001 tato trať v délce 400 km umožňovala přepravu maximálně rychlostí 30 km/h. Po opravách a modernizacích se nyní rychlost přepravy na polovině trasy zvýšila na 80 km/h a na zbývající polovině na 60 km/h.

Provozování této linie přináší zisk, který umožnil výměnu nebo modernizaci všech 70 provozovaných lokomotiv. Modernizační práce pokračují a nyní se analyzuje výhodnost elektrifikace celého úseku, případně prodloužení trasy (na hranici s ČR do terminálu Gorzyczki-Věřňovice/Bohumín u dálnice D1/A1). Polská železnice by na této trati mohla zajišťovat přepravu zboží v rámci čínské nové Hedvábné stezky.

PKP LHS má již podepsanou dohodu s China Railway Tielong Specialised Container Logistics a s China Communications and Transport Association o pravidelné kontejnerové přepravě mezi Slawkowem a pátým čínským největším městem Čcheng-tu v provincii S‘-čchuan. Z Číny by vlaky jezdily přes Kazachstán, Rusko a Ukrajinu a zpět by mohly vozit polské potraviny do Asie přes Transkaspický koridor (TITR), tj. mimo Rusko.

Projely již první zkušební vlaky do střední Asie – dceřiná společnost ázerbájdžánských železnic ADY Container LLC zajistila převoz nákladu v kontejnerech z terminálu Slawkow do Astary na hranici Íránu a Ázerbájdžánu (přes Ukrajinu a Gruzii) v délce 3396 km za 9 dní. Další transport ze Slawkowa do Urumči na severu ČLR trval méně než 20 dní. Rozhodnutí o další modernizaci a prodloužení širokorozchodné železnice by mělo padnout do konce letošního roku.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Varšavě (Polsko). Autoři: Petr Darmovzal a Jan Tomášek, ekonomický úsek.

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme