České firmy v oblasti těžební techniky zkoumaly exportní příležitosti v Marockém království

Ve dnech od 12. do 16. března 2023 navštívila Maroko delegace českých firem v oblasti těžební techniky pod vedením náměstka ministra průmyslu a obchodu České republiky.

Zástupci sedmi českých špičkových firem měli jedinečnou příležitost seznámit se blíže s perspektivním odvětvím marocké ekonomiky za podpory projektu ekonomické diplomacie (PROPED) Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ilustrační fotografie

Těžební a důlní sektor je jedním z pilířů marocké ekonomiky generující nezanedbatelné příjmy a pracovní příležitosti. V rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED) bylo zástupcům českých firem v doprovodu náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR Edvarda Kožušníka a velvyslance ČR v Marockém království Ladislava Škeříka umožněno setkání se zástupci tohoto sektoru – marockého ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva energetické tranzice a udržitelného rozvoje a národního Úřadu pro uhlovodíky a doly (ONHYM) v Rabatu.

ExportMag: Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Generální ředitelka ONHYM Amina Benkhadra pozvala zástupce ČR na mezinárodní veletrh Salon International des Mines et Carrieres konaný v květnu 2023 v Casablance. Státní tajemník ministra pro energetickou tranzici a udržitelný rozvoj Mohammed Benyahia pozval české zástupce na vrcholnou akci k obnovitelné energetice The World Power To X Summit konanou ve dnech 20.–22. června 2023 v Marrákeši.

Ze strany českých firem byl velmi ceněný kontakt s největšími marockými těžebními operátory sídlícími v Casablance a B2B setkání s menšími marockými firmami, které jsou úzce napojené na marocký těžební sektor. Při B2B jednání měli zástupci českých firem rovněž možnost podělit se o obchodní zkušenosti z Maroka s honorárním konzulem ČR v Casablance Ahmedem Lamzahem.

Pro členy delegace byla rovněž připravena prohlídka těžebního zařízení jednoho z marockých hlubinných dolů a jednoho povrchového dolu. Osobní prohlídka a setkání s pracovníky dolů byla zástupci českých firem rovněž vysoce ceněna.

Zástupce České geologické služby, která má v Maroku historicky velmi dobré jméno, se nad rámec programu delegace setkal se zástupci akademické sféry – marockých kolegů vyučujících na vědeckých fakultách Univerzity Mohammed V. v Rabatu, Mezinárodní univerzity v Rabatu (Center for Lithospheric Research) a Vysoké důlní školy v Rabatu (École Nationale Supérieure des Mines).

Otevřely se tak dveře pro nové formy spolupráce České republiky a Marockého království na obchodní i akademické úrovni.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Rabatu (Maroko).

• Teritorium: Afrika | Maroko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme