Ve Spojených arabských emirátech podpoří české firmy program PROPEA

Za přítomnosti zástupců agentury CzechTrade a CBC Dubai podepsalo velvyslanectví ČR v Abú Dhabí s firmou Panis and Shah Associates DMCC dohodu PROPEA o podpoře českých firem ve Spojených arabských emirátech.

Služby poskytované v rámci projektů PROPEA jsou pro firmy cenově zvýhodněné a představují doplněk k individuálním službám, které firmám poskytují zastupitelské úřady a agentury CzechTrade a CzechInvest v zahraničí.

Ilustrační fotografie

Projekty PROPEA jsou tedy doplňkem katalogu služeb Klientského centra pro export a jednotné zahraniční sítě ČR, podobně jako program projektů ekonomické diplomacie PROPED.

Ve Spojených arabských emirátech vzniká pilotní projekt založen na spolupráci agentury CzechTrade v Dubaji a velvyslanectví ČR v Abú Dhabí. V podstatě se jedná o propojení služeb obou institucí, kdy například česká firma která přichází na místní trh může využít služeb CzechTrade Inkubátoru pro založení místní pobočky a zázemí společné kanceláře a posléze využít služeb PROPEA Ministerstva zahraničních věcí pro zřízení obchodní licence.

Světelný tunel nebo les ze skla. Česká svítidla září za mořem i v Arábii

Služby, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • Zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici.
  • Zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy.
  • Zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek.
  • Zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku.
  • Zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

Program PROPEA je financován ze sdružených prostředků určených z mezirezortního společného nástroje na podporu ekonomické diplomacie. Z rozpočtu PROPEA je dotováno 70 % ceny služby, přičemž zbylých 30 % představuje spolufinancování firem.

Více informací získají české firmy na ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Abú Dhabí, e-mail: michal_florus@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abú Dhabí (Spojené arabské emiráty).

• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme