České firmy vyvíjejí spolu s vědci unikátní systém čištění vody s pomocí nanotechnologií

Nové postupy mají zrychlit odstraňování obvyklých nečistot, navíc bez vzniku toxických meziproduktů. Jejich největší výhodou je odstraňování nových typů znečištění, jako jsou hormonálně aktivní látky nebo zbytky léků, včetně preparátů na léčbu psychických problémů.Tuzemští vědci a firmy patří ke světové špičce v oboru nanotechnologií. Liberecký Nanospider, revoluční přístroj na výrobu nanovláken, samočistící nátěr vynálezce Jana Procházky nebo přelomová 3D baterie stejného výzkumníka. Největší české objevy v oblasti nanomateriálů by měla doplnit i převratná technologie čištění vody.

V rámci projektu podporovaného Technologickou agenturou České republiky ji v současné době vyvíjí šest průmyslových firem a tři akademická pracoviště. Jedním z cílů projektu Nanobiowat je využití širokého know-how, které vzniká propojením akademické a průmyslové sféry.

„Česká republika má v následujících letech šanci stát se evropským lídrem v oblasti pokročilých nanotechnologií, které mají obrovský potenciál pro uplatnění na tuzemském i světovém trhu. Čistota vody je přirozeně velmi důležitým tématem a Technologická agentura výzkum v této oblasti dlouhodobě podporuje,“ říká Rut Bízková, bývalá předsedkyně TA ČR.

„Cílem projektu je vyvinout, patentovat, ověřit a uvést na trh nové nanotechnologie a biotechnologie, které budou použitelné pro čištění širokého spektra vod včetně podzemních, pitných, průmyslových a povrchových,“ vysvětluje profesor Radek Zbořil z Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt začal již v roce 2012 a jeho řešení je plánováno až do roku 2019, nyní se nachází zhruba v polovině. „Nicméně již nyní máme řadu technologií, které jsou použitelné v praxi,“ doplňuje Petra Najmanová, vedoucí biotechnologické laboratoře společnosti Dekonta.

V rámci obsáhlého projektu jsou vyvíjeny ekologicky šetrné technologie pro zlepšení kvality pitných, podzemních i odpadních vod. Díky němu již byly vyvinuty nové nanomateriály, které se již začaly využívat při sanacích kontaminovaných lokalit. „Transfer výsledků výzkumu do praxe tedy funguje velmi dobře,“ dodává Petra Najmanová.

Sázka na železo

Výstupem projektu by mělo být celkem sedm patentů a dvacet sedm ověřených technologií. Celý projekt je rozčleněn na sedm balíčků podle technologií, které se pro čištění a dekontaminaci vody použijí.

Jedním z nich je například i takzvaná reduktivní metoda, která využívá účinku nanočástic kovů a která je využitelná pro čištění podzemních, odpadních a povrchových vod. „Nanočástice kovového železa jsou schopny odstranit více než sedmdesát různých látek znečišťujících životní prostředí. Vtip je v tom, že normálně se voda musí vyčerpat, vyčistit a následně zase pustit pod zem. Naše metoda umožňuje čistit bez nutnosti vodu jakkoli přemisťovat,“ dodává Radek Zbořil.

Největší předností projektu je právě jeho snaha řešit problematiku kontaminovaných lokalit komplexně. „Zaměřuje se jak na technologie oxidační, tak redukční a zahrnuje i inovativní biotechnologické postupy pro degradaci nově se objevujících znečišťujících látek, které sice v současné době nejsou legislativně ošetřeny, ale v blízké budoucnosti k tomu jistě dojde,“ podotýká Petra Najmanová.

Právě na tuto oblast se Dekonta především zaměřuje v rámci výzkumu. Zabývá se hlavně vývojem nových biotechnologických postupů, které odstraní z vod hormonálně aktivní látky, takzvané endokrinní disruptory, mezi které se počítají například některé ftaláty, pesticidy, bisfenol A a další látky. Další skupinou rizikových prvků ve vodách jsou například psychofarmaka.

„Navíc se podílíme i na dalších oblastech řešení, ať už je to praktická aplikace nulamocného nanoželeza do podzemních vod za účelem snižování kontaminace chlorovanými rozpouštědly či dezinfekci pitných vod pomocí železa ve vysokých oxidačních stavech,“ popisuje Petra Najmanová.

Žádné nebezpečné meziprodukty

Nově vyvíjené technologie jsou podle ní také u obvyklých typů znečištění rychlejší oproti běžně používaným postupům a používají nové materiály, které degradují kontaminanty až na konečné produkty, tedy bez vzniku někdy více toxických meziproduktů.

„Velkou výhodou oproti většině současných technologií je také to, že nově vyvíjené materiály jsou na bázi železa, což je přírodě vlastní prvek a jeho použitím tak do přírody nevnášíme nic cizorodého a potenciálně nebezpečného,“ zdůrazňuje Petra Najmanová.

V České republice může být technologie využita například u nedořešených starých ekologických zátěží, které se budou muset v blízké budoucnosti odstranit. „A právě nové technologie mohou přinést výrazně ekonomičtější, ale i ekologičtější řešení. Poptávka po vyvíjených technologiích zde bude vždy, neboť i současná průmyslová výroba řeší problémy se vznikajícími odpady, které je potřeba účinně likvidovat,“ popisuje Petra Najmanová jedno z možných využití nových postupů.

Také společnost Dekonta, která poskytuje komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí již více než dvacet let, předpokládá využití výsledků projektu nejenom v České republice, ale i na dalších trzích v zemích Evropy, Asie a Afriky. Technologická agentura České republiky podpořila projekt částkou 219 milionů korun.

Dalibor Dostál

• Oblasti podnikání: Nanotechnologie | Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme