České firmy zajímá modernizace zastaralých egyptských elektráren

Pro úspěšné podnikání v Egyptě je nutná vládní podpora exportního financování nebo zapojení české společnosti do mezinárodního konsorcia.Spotřeba elektrické energie v Egyptě v posledních letech výrazně roste, a to zhruba o osm procent ročně. To na jednu stranu znamená požadavky na nově instalovaný výkon ve výši 4000 megawattů ročně (nyní země disponuje více než 38 gigawatty instalovaného výkonu). Na druhou stranu chce egyptská strana snížit ztráty, které jsou zaviněny zastaralostí přenosové soustavy a nevyhovujícím stavem existujících elektráren.

Předpokládá se, že do potřebného zdvojnásobení výrobní kapacity egyptské energetiky bude třeba investovat v nejbližší době přibližně 45 miliard dolarů (více než jeden bilion korun).

První jaderná elektrárna za osm let

Nabízejí se příležitosti jak pro dodavatele komplexních technologických celků, kteří ovšem musí vyřešit financování těchto velkých investic, tak pro jejich subdodavatele. Stávající a připravované projekty počítají s využitím klasických, ale také obnovitelných zdrojů.

Stále reálněji se rýsuje také výstavba historicky první egyptské jaderné elektrárny v lokalitě ad‑Dabá, kterou hodlá tamní vláda svěřit ruské státní společnosti Rosatom. Příslušná mezivládní dohoda je už připravena a dílo by mělo začít sloužit od roku 2025.

Kromě vývozu techniky a expertních služeb pro nové generační kapacity má tedy potenciál také modernizace stávajících devíti elektráren české, respektive československé provenience. České dodávky pro egyptský energetický průmysl – turbíny, generátory, transformátory, rozvaděče nebo kabely – činily v roce 2014 přes 20 milionů dolarů. V roce 2015 byl dodán elektrotechnický materiál a zařízení v hodnotě přesahující 26 milionů dolarů.

Investice do udržitelnosti

Egyptská vláda bere environmentální aspekt energetiky velmi vážně. V roce 2008 si vytyčila cíl dosáhnout do konce této dekády 20procentního podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Očekává, že rozhodující bude zapojení větrné (12 procent) a solární energie (dvě procenta). Podíl vodní energetiky (šest procent), která je na hranici reálných možností, bude zřejmě stagnovat.

V poslední době se objevuje řada vládních tendrů na výstavbu větrných a solárních kapacit. Vládní agentura NREA, pověřená rozvojem obnovitelných zdrojů energie, také experimentuje s projekty koncentračních solárních elektráren. Zatím ale v elektroenergetice hrají dominantní roli zemní plyn a ropné produkty.

Čeští dodavatelé dovedou vyhovět specifickým a náročným požadavkům egyptského prostředí

Těžké časy

Přestože příležitosti na egyptském trhu vhodně „ladí“ s výrobními programy mnoha českých firem a v Egyptě má česká produkce stále dobrý zvuk, je třeba zmínit, že tamní ekonomika prochází obtížným obdobím.

Vláda nemá dostatek rozpočtových prostředků ani devizových zásob na uskutečnění rozvojových plánů ve vlastní režii. Většina projektů je tak podmíněna schopností realizátora přijít s vlastním modelem financování, ať už formou investice, nebo některého úvěrového schématu.

Pro úspěch českých firem je tedy nutná výrazná vládní podpora exportního financování a pojištění nebo zapojení české společnosti do mezinárodního konsorcia.

V poslední době CzechTrade pozoruje zvýšený zájem firem z oblasti elektroenergetiky, přičemž nejvíc firem se zajímá o možnosti uplatnění při modernizaci zastaralých elektráren.

Je‑li zájem o prezentaci na tomto trhu, pak můžeme českým firmám doporučit veletrh Egypt Petroleum Show 2018 (www.egyps.com), který se koná v únoru příštího roku a byl zařazen mezi veletrhy projektu NOVUMM 2018, což je jeden z interních projektů CzechTradu podporovaných z evropských fondů.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Tamer El‑Sibai (tamer.elsibai@czechtrade.cz), vedoucí zahraniční kanceláře v Egyptě, CzechTrade.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme