České firmy ze sektoru vodohospodářství se prezentovaly v Chorvatsku

Zástupci několika českých firem z vodohospodářského a odpadního sektoru ve dnech 19.–21. září 2023 navštívili Záhřeb, kde na ekonomickém workshopu představili svá řešení, která se v Chorvatsku dají v tomto sektoru využít.

Účast jim zprostředkoval Velvyslanectví ČR v Záhřebu prostřednictvím Projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED), který byl zorganizován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR, Krajskou Hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a profesním Sdružením vodáren a kanalizací ČR (SOVAK).

Ilustrační fotografie

Hlavním partnerem na chorvatské straně byla státní společnost Hrvatske vode a Chorvatská společnost na ochranu vod. Workshop se dne 20. září 2023 konal v prostorách Hrvatske vode. Misi českých vodohospodářských firem vedl ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I. Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Martin Pospíšil.

Cílem PROPED, který byl realizován v letošní 2. výzvě, bylo podpořit obor, který je ve vztahu k Chorvatsku stále perspektivní, je v souladu s Mapou oborových příležitostí a lze v něm nalézt mnohé příležitosti. Sektor má pro Chorvatsko velký význam a stále je dostupné financovaní ze strukturálních fondů EU.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

PROPED navazoval na dřívější podobnou akci, která se v Záhřebu uskutečnila v roce 2019. Nyní byly kromě firem, specializující se na vodohospodářské inženýrství a poradenství, osloveny i firmy a podnikatelé částečně z nepřímých oblastí ve vztahu k vodohospodářství – zásobování a lokalizování ztrát vody, protipovodňové ochrany a prevence, ochrany proti záplavám, zpracování vodovodního kalu na přírodní hnojiva, projektování vodovodních sítí a kanalizací, kanalizační služby, efektivní čistění kanalizačních systémů, IT a nových softwarových řešení a inovativních řešení ochrany životního prostředí. Chorvatští partneři tyto oblasti podporují.

Seminář zahájil generální ředitel Chorvatských vod Zoran Đuroković, ředitel odboru zahraničně ekonomických politik I. Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Martin Pospíšil a velvyslanec ČR v Chorvatsku Milan Hovorka. Chorvatský vodohospodářsky sektor představila statní tajemnice Ministerstva hospodářství a udržitelného rozvoje Chorvatska pro oblast vodohospodářství Elizabeta Kos. Český vodárenský sektor podle materiálů SOVAK následně prezentovala Žaneta Glosová. Krajskou Hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje krátce představila projektová manažerka Hana Simonová. Program semináře moderoval prof. Zoran Nakić ze Záhřebské univerzity.

Ilustrační fotografie

V rámci Mise českých vodárenských společnosti se v Chorvatsku představily tyto české firmy: SWECO Praha, INSTAR ITS Ostrava, ProPelety Žďár nad Sázavou, Jap-Jacina, ANTARES-AZV, Sanela, Vapo, Beton-Lab, PROMONT a PROVOD. Katalogovou formou se účastnila společnost Mivalt Brno. Firmy prezentovaly špičkové výrobky a profesionální technologie a ukázaly tak, že mají chorvatskému trhu co nabídnout. Přínosem může být i zvýšení šancí českých firem uspět v tendrech ve veřejných zakázkách. Prezentace a propagační materiály byly připraveny v chorvatštině (překlad textů, stejně tak i tlumočnické služby během semináře a následných networkingových diskuzí, byly zajištěny v rámci PROPED).

Ve večerních hodinách dne 20. 9. 2023 se na rezidenci velvyslance Milana Hovorky konal společenský podnik, kterého se zúčastnili zástupci Hrvatske vode, Chorvatské společnosti na ochranu vod, chorvatské vodohospodářské firmy a podnikatelé, představitelé chorvatských vládních institucí a čeští podnikatelé, kteří v Záhřebu působí.

Celého programu PROPED se účastnil i velvyslanec ČR v Chorvatsku M. Hovorka, který českým firmám na závěr jejich pobytu v Chorvatsku poděkoval za účast a zmínil přímou podporu ze strany zastupitelského úřadu. „Velmi mne těší, že se nám zde podařilo umožnit prezentaci českých firem působících ve vodohospodářském a odpadním průmyslu. Společnost Hrvatske vode zde patří k hlavním hráčům v tomto sektoru, který stále nabízí mnoho příležitostí. Zúčastněným firmám zůstáváme k dispozici pro další asistenci jejich podnikatelskému úsilí na chorvatském trhu,“ řekl velvyslanec Milan Hovorka.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Josef Dvořáček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Chorvatsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme