České firmy zlepšují bezpečnost a efektivitu v jaderné elektrárně v Arménii

Jaderná elektrárna v Metsamoru je dnes spravována profesionálně, ale reálný základ obav tvoří zejména její umístění v seismicky aktivní oblasti. Po tragédii japonské jaderné elektrárny Fukušima se neví, jak bude JE Metsamor na případné zemětřesení reagovat, byť byla postavena na stabilní pevné čedičové desce a ani větší zemětřesení by jí nemělo ublížit.

Jaderná elektrárna v Metsamoru začala pracovat v roce 1976 a poté v roce 1980 byl uveden do provozu druhý blok. Po zemětřesení na severu Arménie v roce 1988 bylo rozhodnuto Radou ministrů SSSR v roce 1989 Metsamor odstavit, ačkoliv sama elektrárna žádné škody neutrpěla. Zásobování Arménie elektřinou mělo být řešeno jinak, ale v té době už se rozpadal SSSR, začínala válka o Náhorní Karabach a Arménie se po osamostatnění v roce 1991 ocitla bez energie.

Po třech nesnesitelných zimách, kdy se dodávky energie domácnostem často omezovaly na 1 hodinu denně, bylo v roce 1995 přistoupeno ke znovu zprovoznění druhého bloku elektrárny s lehkovodním reaktorem VVER 440–V230 . První blok už nikdy znovu do provozu uveden nebyl. Od té doby se přistoupilo k celkem 640 (sic!) modernizacím, včetně obnovy technologie a strukturálnímu zpevnění elektrárny proti zemětřesení.

Elektrárna je stále klíčovým dodavatelem elektrické energie v Arménii, zajišťuje kolem 40 % arménské spotřeby energie, a to za nejnižší ceny, ale současně je závislá na spolupráci s ruskou jadernou agenturou Rosatom a na dovozu palivových článků z Ruska leteckou cestou.  Zároveň se ale vedení jaderné elektrárny snaží vystupovat otevřeně i vůči dalším partnerům, jelikož vzhledem k stáří elektrárny je potřeba její renovace a monitoring, a vedení se nechce ze strategických důvodů spoléhat pouze na Rusko. A to je právě příležitost pro české firmy, zvláště díky zkušenostem s našimi Dukovany.  

Česká firma Škoda JS do JE Mestamor dodává nový systém řízení pohonů reaktoru a monitoruje její stav a bezpečnost. V roce 2017 začala Česká exportní banka (ČEB) poskytovat finanční záruky právě pro aktivity Škody JS v Metsamoru. Vedoucí pracovníci Škody JS do Arménie často cestují, firma se účastní tenderů a má stálého místního spolupracovníka. ČEZ jako operátor jaderných elektráren také spolupracuje s vedením elektrárny, neboť ta je podobná technologii dukovanské jaderné elektrárny. Proto ČEZ 10. května uspořádal cestu českých starostů a Zastupitelského úřadu ČR v Jerevanu do Metsamoru.

Starostové obcí z okolí Temelína měli možnost se na vlastní oči seznámit s provozem jaderné elektrárny včetně návštěvy Velína, jedné z hal druhého bloku elektrárny a výcvikového střediska elektrárny. Celou delegaci provázel hlavní inženýr a zároveň zástupce ředitele JE Metsamor pan Artur Grigorjan. Další českou firmou, která chce v budoucnu participovat na zabezpečení JE Metsamor, je Bria Systems s technologií Accur8vision brněnské firmy Tacticaware. Současná perimetrová ochrana JE Metsamor je zastaralá a Češi nabízejí modernější a spolehlivější technologii. Na základě pozvání by představitelé JE Metsamor měli navštívit v červenci 2019 Česko.

Jaderná energetika v Arménii tak přes svou zastaralost – anebo naopak právě kvůli ní – představuje pro české firmy významnou obchodní příležitost a český zastupitelský úřad v Jerevanu je připraven jim s čímkoliv pomoci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jerevanu (Arménie).

• Teritorium: Arménie | Asie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme