České funkční NANOnátěry mají čistit německé Drážďany

Česká aplikační firma FN-NANO s.r.o. řeší transfer tzv. „Green technology“ samočisticích nátěrů na vysoce konkurenční německý trh. Její NANOnátěry zaujaly pro svou 90% fotokatalytickou účinnost založenou na novém druhu pojiva. 

Technologické centrum  AV ČR nabídlo firmě FN-NANO s.r.o. na podzim roku 2019 prostor na svém stánku na veletrhu FOR ARCH, kde firma předvedla celou škálu svých samočisticích nátěrů, jejich aplikaci a účinnost. Zde se uskutečnilo i první setkání mezi obchodní a marketingovou ředitelkou firmy paní Blankou Zajíčkovou a panem Martinem Smolou, který se zabývá v Drážďanech vizualizacemi architektonických staveb a využitím „Green technology“ pro zlepšení životního prostředí.

Od září 2019 až do dnešní doby proběhla následně řada jednání, pan Smola odebral od firmy FN-NANO s.r.o. vzorky nátěrů pro jejich testování a ověření účinnosti v německých laboratořích a absolvoval školení u firmy k aplikaci těchto nátěrů. Tím získal Certifikát, který vydává výrobce – firma Advanced Materials–JTJ s.r.o. – v rámci akreditovaného edukačního programu ČKAIT a ČKA. Tento certifikát opravňuje autorizované osoby k aplikaci funkčních nátěrů technologie FN NANO®.

Dne 17. ledna 2020 zaslal pan Smola výsledky ověřovacích testů z měření na Fraunhofer IST firmě FN-NANO s.r.o. Ty potvrdily původně deklarované hodnoty naměřené v roce 2016 v Technoparku v Kralupech, čímž se otevřela cesta k dodávkám této technologie do Německa.

Fotokatalytické nátěry jsou velice účinným prostředkem k odstraňování organických nečistot jak pro vnitřní, tak pro vnější použití na fasádách. Povrch budov zůstává po aplikaci čistý a navíc zbavuje okolí významného množství CO2. Může se aplikovat na každé stěně, na kterou dopadá sluneční nebo UV záření. Vhodný je zejména v blízkosti dopravních tepen nebo jiného silného znečištění ovzduší.

Ve vnitřním prostředí odstraňuje viry a bakterie a tím usnadňuje pobyt zejména alergikům a významně eliminuje též zápach různého původu (např. kuchyňské pachy či zápach z domácí mazlíčků). Ve srovnání s podobnými konkurenčními výrobky vyniká tento nátěr výrazně vyšší účinností a přilnavostí.

Nanonátěry mohou mít též mnoho barevných pastelových tónů dle vzorníku, který firma nabízí. Aplikace je snadná a rychlá v závislosti na ploše budovy. Provádí se nástřikem na čistý, suchý a vytvrdlý  povrch. Tato technologie jako jediná na světě čistí ovzduší, odstraňuje skleníkové plyny a emise NOx, ozónu, benzopyrenu a dalších toxických látek. 

Funkce mimořádně silného fotokatalytického efektu se aktivuje energií denního světla a má trvanlivost 10 a více let.  FN® vrstva odráží také tepelnou radiaci s účinností 20–30 %, čímž snižuje zahřívání povrchu v důsledku slunečního záření.  V podmínkách globálního oteplování tak pomáhá v létě významně ochlazovat rozpálená města.

Pro představu o účinnosti se uvádí, že 15 m2 nátěrem ošetřené plochy kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového osobního automobilu a 1 m2 ošetřeného interiéru vyčistí denně tolik vzduchu, kolik vydýchá 1 člověk za 1 rok.

Vzhledem k tomu, že produkt je patentově chráněn přímo výrobcem, nemusí se firma obávat, že by docházelo k porušování průmyslových práv jiných stran. V rámci propagace a hledání partnerů pro aplikace svých produktů firma úzce spolupracuje s pracovníky EEN, kteří organizačně zajistili jak stánek na veletrhu FOR ARCH, tak i pomoc při prezentaci výrobků. Tím pracovníci sítě Enterprise Europe Network usnadnili nabídku nového výrobku a přispěli  i k jeho transferu na zahraniční trh.

• Teritorium: Česká republika | Německo
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme