České inovativní firmy z oblasti udržitelného rozvoje se představily v Maďarsku

České inovativní firmy se představily na veletrhu udržitelného rozvoje, který se konal v rámci světového summitu k udržitelnosti s názvem Planet Budapešť.

Na přípravě a realizaci akce se společně podílelo Velvyslanectví ČR v Budapešti, Zahraniční kancelář CzechTrade Budapešť a agentura CzechInvest.

Ilustrační fotografie

Světového summitu o udržitelnosti Planet Budapešť, jenž se uskutečnil v návaznosti na prezidentské setkání zemí V4, se osobně zúčastnila celá řada zahraničních delegací, včetně různých mezinárodních organizací. Akci spolu s maďarským prezidentem Jánosem Áderem např. osobně zahájil generální tajemník Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj Mathias Cormann.

V následujících panelech pak vystoupili např. i generální ředitel Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii Francesco La Camera, generální ředitel Agentury pro atomovou energii při OECD William Magwood či generální tajemník Světové meteorologické organizace Petteri Taalas. Za ČR se akce zúčastnil náměstek ministra životního prostředí Jaroslav Smrž.

Součástí summitu byl i veletrh udržitelných technologií, jehož se osobně zúčastnili i zástupci českých firem a asociací zaměřených na nejmodernější udržitelná řešení z celé řady oblastí od dopravy, přes stavebnictví, čištění vody a vzduchu, péči o stromy, ochrany zdraví, zemědělství, výroby kosmetických produktů, smart city technologií či budoucích reaktorových technologií.

Aktuální pandemická situace sice ovlivnila návštěvnost z řad laické veřejnosti, nicméně díky tomu, že se na veletrhu představilo okolo 180 firem a institucí ze zemí Visegradské čtyřky, mohly české firmy využít účasti na veletrhu k představení svých řešení zástupcům maďarského firemního a akademického sektoru.

České firmy na summitu Planet Budapešť | ZÚ Budapešť

České firmy tak mohly svá řešení představit velkým státním firmám jako maďarská elektrárenská společnost MVM či maďarské státní dráhy MÁV, soukromým maďarským společnostem jako MOL či ALTEO nebo maďarským vědeckovýzkumným organizacím a oborovým asociacím, které se akce zúčastnily, rovněž jako zástupcům investorských fondů.

Velvyslanectví ČR v Budapešti a CzechTrade Budapešť na setkání s českými firmami pozvaly i různé aktéry z maďarského vládního, soukromého, akademického či komunálního sektoru. Některé firmy v rámci veletrhu rovněž zahájily jednání s možnými distributory jejich výrobků na maďarský či jiný zahraniční trh.

Stánky několika českých firem navštívil i maďarský prezident János Áder, pod jehož záštitou se akce konala. Několik českých firem rovněž vystoupilo na tematických diskusních panelech organizovaných v průběhu celého veletrhu.

Česká firemní účast byla finančně podpořena projektem ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí, rovněž jako finančním příspěvkem agentur CzechInvest a CzechTrade.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Budapešti (Maďarsko). Autor: Petr Michálek.

• Teritorium: Evropa | Maďarsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Software a ICT služby

Doporučujeme