České jaderné firmy se prezentovaly na výročním zasedání Americké jaderné společnosti

Ve dnech od 9. do 13. června 2019 proběhlo výroční zasedání Americké jaderné společnosti. Letos se konference již po třetí účastnili zástupci českých firem a výzkumných organizací zabývajících se technologií reaktorů využívajících jako chladiva nebo i paliva roztavené fluoridové soli.Konkrétně se jednalo o společnosti ÚJV Řež, Centrum výzkumu Řež, COMTES FHT a Škoda JS, z nichž každá se věnuje odlišnému aspektu technologie solných reaktorů ať už v rámci samotného výzkumu nebo dodavatelského řetězce. V oblasti solných reaktorů se Česká republika nachází na světové špičce a v rámci výzkumu naši vědci již několik let spolupracují s US Národní laboratoří v Oak Ridge.

Konference se skládala z panelových diskuzí a expertních tematických přednášek. Zároveň se jednalo o fórum pro formální i neformální setkávání jaderných expertů a navazování profesních kontaktů. Během panelových diskuzí bylo vrcholnými zástupci americké administrativy i soukromého sektoru nastíněno další směřování americké jaderné energetiky. Všichni se shodovali na nutnosti efektivní podpory americkému jadernému průmyslu a výzkumu tak, aby byly USA v oblasti jádra v budoucnu konkurenceschopné vůči dalším jaderným státům.

Velká pozornost byla proto věnována malým modulárním reaktorům, v nichž řada amerických odborníků vidí budoucnost jaderné energetiky. V rámci expertních přednášek vystoupily i české firmy, které podělily s americkými a dalšími mezinárodními jadernými experty o výsledky svého výzkumu reaktorů chlazených vysokoteplotními fluoridovými solemi. V něm se nachází Česká republika na světové špičce.   

Řada seniorních amerických jaderných expertů má již o špičkové úrovni českého jaderného výzkumu i díky dříve navázané spolupráci povědomí. Z celkového složení účastníků konference Americké jaderné společnosti bylo patrné, že v USA dorostla nová a poměrně silná generace jaderných odborníků, což do budoucna dává jádru naději, že by se skutečně mohlo etablovat jako čistý a spolehlivý zdroj energie, tak jak to opakovaně deklaruje současná administrativa.

Expertní přednášky českých firem sklidily velký ohlas a to u obou výše zmíněných věkových skupin. Díky dlouholeté tradici českého jaderného průmyslu mají čeští experti jedinečné praktické dovednosti a poznatky, jejichž prezentace sklidila velký ohlas právě u příslušníků nové americké generace jaderných odborníků, pro které byl právě tento praktický pohled nesmírně obohacující. Účast českých firem na konferenci byla podpořena projektem ekonomické diplomacie (PROPED) ZÚ Washington.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Bohdan Malaniuk, ekonomický diplomat.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme