České logistické systémy zaujaly na Filipínách

Česko-filipínská spolupráce v oblasti obrany dále pokračuje konkrétními prezentacemi a sdílením informací. Dne 4. června 2019 Ministerstvo národní obrany Filipín hostilo prezentaci systému komplexní vojenské logistiky české firmy AURA, která dlouhodobě patří mezi světovou špičku svého oboru.Workshop, který proběhl v důstojnickém klubu Ministerstva národní obrany, byl organizován ve spolupráci s českým Ministerstvem obrany a zastupitelským úřadem v Manile.

Ze strany vedení filipínského Ministerstva národní obrany se zahájení akce účastnili náměstek pro národní obranu Cardozo M.Luna, generálmajor Pio Q. Dińoso, zástupce náměstka pro logistiku a akvizice Jesus Rey R. Avilla a velvyslankyně České republiky na Filipínách Jana Šedivá. Před samotným zahájením workshopu byla velvyslankyně Šedivá pozvána na stručné jednání s náměstkem Lunou, který před několika týdny vedl filipínskou delegaci v České republice v rámci zasedání Společného výboru pro obrannou spolupráci.

V rámci dvoudenního školení experti z brněnské firmy dali prostor všem složkám ozbrojených sil Filipín včetně pozemních sil, námořnictva a letectva. Diskuze se dále odvíjela od možností celkové integrace všech systémů a dlouhodobé technické podpory. 

Dle zástupců filipínského Ministerstva národní obrany nemohlo konání workshopu přijít ve vhodnější dobu. Filipínské ozbrojené síly prochází modernizačním programem a logistické systémy patří mezi prioritní položky. Náměstek Luna ve své úvodní řeči zdůraznil nutnost spolupráce s méně tradičními partnery a poukázal na velice slibně se rozvíjející relaci s Českou republikou.

V rámci zahájení také vystoupila velvyslankyně Jana Šedivá, která shrnula dosavadní aktivity od podepsání Dohody o obranné spolupráci v roce 2017 ve formě zasedání Smíšeného výboru, oficiální účasti Ministerstva obrany České republiky na obranném veletrhu „Asian Defense Security & Crisis Management Exhibition- ADAS 2018”, filipínské účasti na českém obranném veletrhu „International Defence and Security Technologies Fair- IDET 2019 ” či návštěvy náměstka pro finance a materiál Raymundo DV Elefaneteho v České republice.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Manile (Filipíny). Autor: Benjamin Žiga.

• Teritorium: Asie | Filipíny | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme