České malé a střední firmy podaly tisíce patentů, loňský rok byl rekordní

Loni podaly české podniky do 250 zaměstnanců celkem 266 patentů. Je to nejvíce za posledních dvacet let. Od roku 1995 se počet patentů podaných malými a středními firmami téměř ztrojnásobil.Od roku 1995 bylo pro území České republiky uděleno nebo přijato téměř 55 tisíc patentů. Ke konci roku 2013 jich bylo platných skoro 31 tisíc. V počtu patentových přihlášek však subjekty z České republiky za svými evropskými sousedy zaostávají.

Podíl patentů udělených prostřednictvím evropské validace se každý rok zvyšuje. „Ke konci roku 2013 tvořily evropské validované patenty 75 procent patentů platných na území ČR,“ uvedl expert ČSÚ Karel Eliáš. U Evropského patentového úřadu (EPO) podaly v posledních deseti letech subjekty z České republiky 1211 patentových přihlášek, což je pouze 0,09 procenta z celkového počtu.

Subjekty z Rakouska podaly za stejné období 14,9 tisíc přihlášek, z Nizozemska 65,8 tisíc a z Německa téměř 256 tisíc přihlášek. Z platných patentů na území České republiky má ke konci roku 2013 pouze 7,6 procenta z nich přihlašovatele z České republiky. Největším přihlašovatelem v České republice je Německo s podílem téměř 31 procent podílem následované Spojenými státy s podílem 13 procent a Francií s podílem 8,4 procenta.

Polovina pro firmy

Podrobnější informace je možné získat u patentů podaných českými přihlašovateli. Například srovnání podle typů přihlašovatelů ukazuje, že více než polovina platných patentů patří podnikům. Z celkového počtu patentů spadá do podnikové sféry 50 procent patentů.

Například loni firmy podaly 408 patentů. Malé a střední firmy přitom hrají v inovacích hlavní roli. Z patentů podaných firemní sférou na ně připadá 266 podání, tedy 65 procent patentů podaných podniky. 

Za posledních dvacet let přitom počet patentů podaných malými a středními firmami roste. Zatímco v roce 1995 jich předložili 105, v roce 2010 to již bylo 208 patentů a v roce 2012 pak 227 patentů. Loňský rok tak byl z pohledu firemní sféry a malých a středních podniků rekordní.

Mezi podniky připadá nejvyšší počet patentů na mladoboleslavskou automobilku Škoda. Ta jich loni podala 25, v roce 2012 pak 26. Na dalším místě inovační hitparády je společnost Zentiva, která loni podala 24 patentů a v roce 2012 pak dokonce 34 patentů. Loni se v této oblasti dařilo také společnosti Rieter CZ z Ústí nad Orlicí, která je výrobcem strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl. Loni podala 15 patentů, v roce 2012 pak 11 patentů.

Mezi špičku se zařadily také Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a Contipro Biotech, obě firmy podaly loni po 5 patentech, Brano Group (4 patenty) nebo Unipetrol Group (3 patenty). Z podnikatelských oborů bylo podáno nejvíce patentů v oblasti průmyslové techniky a dopravy (loni 97 patentů) a hutnictví a chemie (84 patentů).

Veřejné vysoké školy se podílely na 22 procenty patentů, 15 procent patří fyzickým osobám a 11 procent veřejným výzkumným institucím. Nejvýznamnějším regionem z hlediska počtu patentových ochran je Praha s 36 procenty platných patentů, vzhledem k velkému počtu vysokých škol a výzkumných institucí. S výrazným odstupem následuje Jihomoravský kraj s11 procentním podílem. 

Přesilovka mužů

V České republice jsou patenty doménou mužů. „Pouze 8,6 procenta platných domácích patentů vytvořily ženy. Vyšší podíl, i když se stále jedná o velký rozdíl, pozorujeme u veřejných výzkumných institucí. V jejich případě jsou ženy autorem u 20 procent patentů,“ říká Karel Eliáš.

Průměrná doba, kterou trvá udělení patentu od chvíle podání přihlášky, byla v období 1995 až 2004 u českých přihlašovatelů 3 roky a 3 měsíce. Nejúspěšnější jsou vysoké školy, kterým je udělen patent v 87 procentech případů. Těsně za nimi jsou výzkumné instituce s úspěšností 83 %. Podniky získají patent v šesti z deseti přihlášek. Nejhůře jsou na tom fyzické osoby. Úřad průmyslového vlastnictví ČR jim nevyhoví v 70 procentech případů.

• Témata: Inovace a startupy

Doporučujeme