České nanotechnologické firmy se představily v Belgii

Velvyslanectví ČR v Belgii uspořádalo dne 30. 3. 2022 prezentační a networkingovou akci v prostorech Pražského domu v Bruselu pod názvem „Czech advanced research in nanotechnologies and its successful transfer into commercial solutions“.

Jednalo se o belgickou část společného projektu tří Velvyslanectví ČR v zemích Beneluxu v rámci ekonomické a vědecké diplomacie MZV. 

Ilustrační fotografie

Tato akce umožnila prezentovat belgickým odborným zájemcům české úspěšné firmy v oboru nanotechnologií, které jsou sdruženy v Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR. Svůj výzkum a své instituce představili přední čeští vědci z Technické univerzity v Liberci, z CEITEC Brno a University Palackého v Olomouci. 

EU svými projekty a programy úzce souvisí s podporou nanotechnologického sektoru ve výzkumné oblasti i v průmyslových řešeních, a proto tato akce měla i výraznou evropskou dimenze: paní Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu a členka jeho Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku vystoupila ve videokonferenčním úvodním projevu s informací k aktuálním aktivitám jejího výboru a s důrazem na možnosti podpory středních a malých podniků.

V  závěrečné části informovala o práci Evropské komise ve vztahu k nanotechnologiím paní docentka Jana Drbohlavová, která působí jako vyslaný národní expert v Generálním ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace. Z pohledu Zastoupení Evropské komise v Belgii na závěr promluvila k účastníkům vedoucí jeho politické sekce paní Elisabeth Lannoo.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Mezi účastníky byli zástupci vlámských a valonských asociací na podporu exportu investic a inovací, firem, akademické sféry a Evropské komise. 

V odpolední části programu připravilo Velvyslanectví ČR v Bruselu jednání v institutu IMEC, který je lídrem ve výzkumu a vývoji v belgickém i globálním měřítku v převodu vědeckých inovací do průmyslových řešení.

Tato část programu byla určena pro zástupce českých vědeckých institucí, kteří zde projednali možnosti své spolupráce s tímto institutem. Součástí návštěvy IMEC v Lovani byla prohlídka jedné části jeho laboratoří. Tyto laboratoře jsou největším zařízením svého druhu a jsou využívány předními světovými firmami.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bruselu (Belgie).

• Teritorium: Belgie | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme