České nanotechnologie se představily v Nizozemsku

V rámci mise, uspořádané s finanční podporou Projektů ekonomické diplomacie (PROPED) ve třech zemích Beneluxu, zavítala do Haagu skupina českých zástupců výzkumných institucí a firemních členů Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Dne 31. března 2022 tam Velvyslanectví ČR v Nizozemském království uspořádalo na rezidenci velvyslankyně prezentační akci, zaměřenou na představení aktuálních úspěchů v této high-tech oblasti nizozemským relevantním firmám a institucím a na navázání kontaktů mezi českými účastníky mise s jejich potenciálními nizozemskými partnery, tedy univerzitami a výzkumnými centry, institucemi na podporu obchodu i výzkumu a zástupci firemní sféry.

Ilustrační fotografie

Česká republika je jedním z globálních lídrů ve výzkumu, vývoji a průmyslové výrobě založené na nanotechnologiích v různých odvětvích, od vědecké přístrojové techniky, optiky přes biotechnologie až po environmentální aplikace, energetiku a další.

Slogan „Česko je nano“ se již vžil jakožto zastřešující a chytlavě znějící motto, dobře vyjadřující celosvětový úspěch, jehož naše země dosáhla např. při výzkumu, vývoji a výrobě elektronové mikroskopie, nanovláken, samočisticích nátěrů s nanokrystaly oxidu titaničitého a mnohých dalších nanotechnologických aplikací. V tomto oboru se také více než v jiných v České republice velmi dobře daří propojovat špičková česká výzkumná centra s podnikatelskou sférou a rychlé uplatnění inovací v praxi.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Prezentační akce v Haagu se zúčastnilo devět členů Asociace nanotechnologického průmyslu ČR v čele s jejím prezidentem Jiřím Kůsem. Svůj výzkum a své instituce pak v další části programu představili přední čeští vědci z Technické univerzity v Liberci, z CEITEC Brno a Univerzity Palackého v Olomouci.

V následné živé diskuzi s nizozemskými partnery si mohli nejen vyměnit zkušenosti z realizace vlastních výzkumů a úskalí jejich komercializace, ale také předběžně domlouvat spolupráci na společných výzkumných projektech s finanční podporou jak z dotačních programů obou zemí, tak z příslušných fondů Evropské unie.

Vzhledem ke komplementární ekonomice, podobné velikosti obou zemí i k podobné úrovni vyspělosti v oblasti nanotechnologií se v tomto dynamicky se rozvíjejícím oboru nesporně nachází řada příležitostí pro české firmy ke spolupráci s nizozemskými partnery a pro budoucí úspěch na náročném nizozemském trhu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nanotechnologie

Doporučujeme