České novorozenecké inkubátory zachraňují životy v Libanonu

Univerzitní nemocnice Rafíka Harírího v Bejrútu získala darem od České republiky zdravotnické zařízení pro neonatologickou jednotku intenzivní péče, porodní sál a operační sál nemocnice.

A to v hodnotě 5 milionů korun od českých firem Linet, TSE, Medin a MZ Liberec. Vázaný peněžní dar byl poskytnut v rámci Rekonstrukčního programu České republiky v regionu Blízkého východu na období 2022–2024, schváleného vládou České republiky v listopadu 2021.

Ilustrační fotografie

Velvyslanec České republiky v Libanonu Jiří Doležel předal v polovině prosince generálnímu řediteli Univerzitní nemocnice Rafíka Harírího (RHUH) Jihadu Sadehovi dar České republiky složený ze zdravotnického vybavení pro neonatologickou jednotku intenzivní péče, porodního sálu a operačního sálu nemocnice. Dar zdravotnické techniky z České republiky zahrnuje novorozenecké inkubátory, fototerapeutické lampy, porodní lůžka, operační stůl, elektrickou vrtačku a sady operačních nástrojů.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Péče pro znevýhodněné obyvatele

RHUH je ústřední vládní veřejnou nemocnicí v Bejrútu a poskytuje primárně péči znevýhodněným obyvatelům Libanonu (libanonští občané a syrští a palestinští uprchlíci), s nízkým socio-ekonomickým postavením. V souvislosti s probíhající ekonomickou krizí roste počet lidí, kteří nejsou schopni platit si soukromá zdravotní pojištění, a počet pacientů nemocnice se v posledních třech letech neustále zvyšuje.

Nové české zdravotnické vybavení pomůže nemocnici zlepšit kvalitu péče o předčasně narozené děti a zvýšit celkovou kvalitu nemocničních služeb pro všechny své pacienty, včetně zranitelné populace z libanonských a syrských komunit.

Dlouhodobá česká pomoc

Realizací vázaného peněžního daru navázalo Velvyslanectví ČR v Bejrútu na předchozí úspěšnou spolupráci s touto nemocnicí. V roce 2018 financovala Česká republika nemocnici v rámci programu MEDEVAC nákup očního přístroje (v hodnotě 2,5 milionu Kč). Od roku 2018 bylo prostřednictvím programu MEDEVAC během pěti misí na RHUH českým lékařským oftalmologickým týmem úspěšně provedeno celkem 371 bezplatných operací šedého zákalu. V roce 2023 budou v rámci programu MEDEVAC v Libanonu realizovány kromě oftalmologických také mise českých doktorů v oblasti traumatologie a rekonstrukční chirurgie.

Po výbuchu v přístavu Bejrút v srpnu 2020 Česká republika okamžitě vyslala do Libanonu humanitární pomoc. Lékařské vybavení, které bylo součástí této pomoci, bylo také věnováno Univerzitní nemocnici Rafíka Harírího.

V lednu 2021 obdržela nemocnice darem od České republiky pro své porodnické oddělení speciální porodní lůžka, novorozenecké postýlky a elektrokoagulační přístroje od firmy Linet v celkové hodnotě 3,5 milionu korun.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Bejrútu (Libanon). Autorka: Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme