České obranářské firmy navštívily Gabon

Ve dnech od 15. do 18. července 2021 se uskutečnila podnikatelská mise do Gabonu, jejímž záměrem bylo zmapovat možnosti prohloubení obchodní spolupráce s touto africkou zemí.

První podnikatelskou misi (PROPED) tohoto druhu do Gabonu realizoval náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný s delegací a podnikateli v oblasti obrany a bezpečnosti. Cílem mise bylo navázat na předchozí česko-gabonské dobré vztahy, prozkoumat možnosti vzájemné spolupráce a příležitosti pro obchodní záměry českých firem v obranně-bezpečnostním sektoru a v oblasti těžby a těžebních technologií.

PROPEDu, tj. projektu na podporu ekonomické diplomacie, se zúčastnily české firmy Czechoslovak Group, DEFCON, Bowenite a Česká zbrojovka. Na přípravě návštěvy se ve spolupráci se ZÚ Abuja podílel honorární konzul ČR v Gabonu Jozef Kupec.

V rámci programu proběhl podnikatelský seminář, během něhož české firmy prezentovaly své produkty nejvyšším představitelům gabonských ozbrojených sil včetně samotného ministra obrany. Následně proběhlo bilaterální jednání s ministrem obrany a ministrem pro ropu, plyn a těžbu. Náměstek ministra obrany navštívil vojenskou nemocnici, na jejíž výstavbě a vybavení se podílela řada českých dodavatelů.

Co se týče sektoru obrany, náměstek ministra obrany i zástupci českých firem pozvali své kamerunské partnery k návštěvě České republiky, kde mohou navštívit české výrobce přímo na místě a seznámit se tak s českými výrobky a možnostmi napřímo. Obě strany se dohodly na dalších krocích k realizaci nastíněné spolupráce.

Jednání na ministerstvu pro ropu, plyn a těžbu odhalilo další významnou oblast pro spolupráci, která skýtá řadu příležitostí pro české firmy v tomto sektoru. Gabon je otevřen jakékoliv spolupráci v oblasti těžby, zpracování nerostů, těžebních strojů a transferu technologií.

Na okraj PROPED se ekonomická diplomatka sešla s ředitelem gabonské státní společnosti pro skladování ropných produktů za účelem navázání kontaktů a zprostředkování zájmu o spolupráci firmy VAE Controls Group.

Návštěva, která probíhala v přátelském duchu, byla dalším úspěšným zhmotněním českého úsilí o prohloubení styků s jednou z velice perspektivních zemí v regionu subsaharské Afriky.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Gabon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme