České pivo uspělo na veletrhu v Chile

Ve dnech od 28. do 31. srpna 2019 se v chilském Valparaísu na veletrhu Copa Cerveza 2019 uskutečnila prezentace České republiky, která byla historicky první partnerskou zemí této akce. Na stánku v rámci odborné části akce se prezentovaly jak firmy z oboru produkce piva, tak i surovin a technologií pro jeho výrobu. Vedle toho měla Česká republika stánek i na festivalu piva, kde bylo prezentováno, resp. prodáváno české pivo.Hojná účast na obou českých stáncích a ocenění českého piva bronzovou medailí festivalu ukázali, že „hlad“ po kvalitním českém ležáku na chilském trhu existuje a že se ČR nestala první partnerskou zemí nejvýznamnějšího pivního veletrhu v Chile náhodou.

Na akci bylo předjednáno pokračování ve spolupráci, a to jak na úrovni odborné (přenos know-how s místní univerzitou), tak i obchodní (dodávky piva, chmele a pivní technologie). Nejbližší plánovanou akcí, která naváže na spolupráci v oblasti piva, bude v první polovině roku 2020 incomingová mise chilských podnikatelů z tohoto oboru.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme