České pivovary mají možnost prezentovat se ve Velké Británii

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a agenturou CzechTrade nabízí účast na B2B setkání a prezentaci pivovarů a vývozců piva z ČR pro britský trh.

Akce se uskuteční v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie v Londýně. Czech Beer Day se bude konat 13. září 2023 v prostorách velvyslanectví ČR v Londýně (26-30 Kensington Palace Gardens).

Ilustrační fotografie

V rámci akce proběhne prezentace pivovarů z ČR pro potenciální britské obchodní partnery, především zástupce britských nákupčích, importérů, velkoobchodníků a distributorů piva. Akce, které se zúčastní i odborní novináři, konzultanti a influenceři, je vhodná i pro pivovary, které již mají ve Velké Británii vlastní zastoupení a chtějí se prezentovat britskému pohostinskému trhu – dovozcům, nákupčím, nezávislým výčepům (pubs), jejich skupinám nebo restauracím.

ExportMag.cz: Výrobce tradiční slivovice ze Zlínska oslavil 100 let a začíná prodávat i do zahraničí

Pro pivovary a vývozce z ČR budou v rámci akce zajištěny zdarma:

  • prostory pro setkání (včetně stanů, stolů a občerstvení);
  • výčepní zařízení a další vybavení nezbytné pro degustaci piva;
  • propagace akce a pozvání britských obchodních partnerů;
  • katalog se základními informacemi o zúčastněných pivovarech a jejich produktech pro britské obchodní partnery.

Pivovary si na vlastní náklady zajistí účast svého zástupce na akci (zajištění vlastního zástupce na akci je podmínkou účasti), degustační vzorky piv a propagační materiály (bannery, plachty, tácky apod.). Doporučujeme vzít 6–12 sklenic s logem pro VIP hosty.

Pivovary mohou využít hromadné přepravy vzorků z ČR do Londýna, kterou bude zajišťovat agentura CzechTrade. Přeprava bude zpoplatněna a zálohová faktura bude zaslána ještě před vlastní akcí. Při využití přepravy CzechTrade nebude nutné platit DPH a spotřební daň. Pivovary si musí zajistit vývozní celní dokumentaci s tím, že vzorky budou určené pro využití na velvyslanectví ČR v Londýně. Bližší informace budou poskytnuty pivovarům, které o dopravu projeví zájem.

Není nutné posílat do Londýna vlastní výčepní a chladicí zařízení, a proto není organizována zpětná doprava. Vzorky a veškerý další zaslaný materiál bude využit pro akci, tj. doporučujeme jednorázové nevratné KEG sudy a přiměřené množství dalších vzorků piva (plechovky, lahve) a marketingových materiálů (počítá se s přibližnou účastí 200–300 hostů).

Předpokládaná doba trvání akce bude přibližně 6 hodin (15:00–21:00) a bude rozdělena na dvě části. První část bude výhradně B2B pro potencionální britské obchodní partnery (orientačně od 15:00–18:00 hodin). Ve druhé části se připojí i vybraní hosté ambasády, zástupci britských institucí a významných místních partnerů (orientačně od 18:00–21:00) s cílem propagace českého piva i mezi širší britskou veřejností.

Kapacita pro účast českých pivovarů je omezená. Pivovary se zájmem o účast musí zaslat závaznou přihlášku místnímu zástupci Ministerstva zemědělství v UK Paulu Wilkinsovi na e-mail uktrade@mze.cz nejpozději do 30. června 2023. Do 14. července 2023 je pak potřeba zaslat anglicky vyplněný formulář s profilem pivovaru. Pro případné dotazy je možné kontaktovat také zástupce MZe Ing. Romana Blinku, tel.: 221 812 758, mobil: 727 975 661, e-mail: roman.blinka@mze.cz.

Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Potravinářský průmysl

Doporučujeme