České podnikatele na ekonomickém fóru a obchodních jednáních v Kataru bude prezentovat Hospodářská komora

Hospodářská komora České republiky během oficiální návštěvy členů české vlády v Kataru organizuje českou účast jak na Qatar Economic Forum, tak i při jednáních na obchodní komoře v hlavním městě Dauhá.

Zástupci firem na třídenní podnikatelskou misi vedenou viceprezidentem Hospodářské komory Radkem Jakubským odletí v neděli 19. června 2022 ráno.

Ilustrační fotografie

Během Katarského ekonomického fóra v hotelu Ritz Carlton se uskuteční mimo jiné podpis smlouvy o zamezení dvojího zdanění a ochraně investic mezi Českou republikou a Katarem. Bilaterální dohoda posílí rozvoj vzájemných obchodních styků. Podepsáno bude i memorandum o spolupráci mezi Hospodářskou komorou České republiky a Qatar Chamber of Commerce & Industry.

Při příležitosti oficiální návštěvy Kataru ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou, ministrem financí Zbyňkem Stanjurou a ministrem dopravy Martinem Kupkou Hospodářská komora České republiky organizuje také Česko-katarské podnikatelské fórum v sídle katarské obchodní komory v Dauhá. Akci, po které budou následovat obchodní jednání mezi českými katarskými podniky, zahájí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a viceprezident Hospodářské komory Radek Jakubský.

České technologie triumfovaly na Světové výstavě Expo v Dubaji

Patnáctičlennou podnikatelskou delegaci tvoří podniky působící v oblastech energetiky, námořní přepravy, lázeňství, estetické medicíny, pojišťovnictví, dále třeba dodavatelé vodárenských, důlních a průmyslových čerpadel. O účast v podnikatelské delegaci do Kataru byl ze strany podniků velký zájem.

Do podnikatelské mise se mohla u Hospodářské komory přihlásit kterákoli česká firma bez ohledu na předmět podnikání, velikost nebo region, v němž působí. Náklady spojené s organizací mise stejně jako u kterékoli jiné cesty zajišťované Hospodářskou komorou si hradí sami podnikatelé, tzn. včetně ubytování, podílejí se nákladech na místní transfery, catering, pronájem konferenčních prostor a jednacích místností.

Podnikatelská mise navazuje na misi organizovanou Hospodářskou komoru v říjnu 2019. Podnikatelská delegace doprovodila tehdejšího ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka na oficiální návštěvě Kataru a Bahrajnu. O rok později Hospodářská komora zřídila Česko-katarský smíšený hospodářský výbor zaměřený na katarské investice a zvýšení podílu českých exportérů na katarském trhu.

Příležitosti v Kataru

Katar je čtvrtým největším producentem zemního plynu na světě a největším světovým exportérem zkapalněného plynu (LNG). Celkové zásoby v Severním poli (NGF) představují 20 % světových zásob plynu a činí z Kataru po Rusku a Íránu třetí zemi s největšími zásobami zemního plynu. Země připravuje masivní expanzi domácí těžby a produkce LNG ze současných 77 mil. tun ročně na 110 mil. tun do roku 2025 a až na 127 mil. tun ročně do konce roku 2027.

České firmy by se mohly v Kataru uplatnit mimo jiné subdodávkami bezešvého potrubí, armatur, ventilů, pump, kompresorů a smart měřicí a řídicí techniky a dalších souvisejících inovativních technologií.

Země je závislá na dodávkách potravin, do země se dováží zhruba 90 % potravin. Blokáda Kataru umocněná pandemií koronaviru zvýšila tlak na potravinovou soběstačnost základních potravin a otevřela prostor pro dodávky zemědělských technologií a zavádění inovativních postupů v zemědělství (např. hydroponické skleníkové pěstování zeleniny). Zemědělská produkce se v Kataru za posledních pět let zdvojnásobila.

Ilustrační fotografie

Země pokračuje v masivních investicích do veřejného zdravotnictví, rozšiřuje lůžkové kapacity státních nemocnic. Do roku 2033 chce rozšířit kapacity na 5 700 nemocničních lůžek. Pro české dodavatele představuje katarský zdravotnický sektor velký potenciál. Uplatnit se mohou zejména v dodávkách zdravotnické techniky, zdravotnických materiálů a některých léků.

Katar je nejbohatší zemí podle HDP na obyvatele na světě a nejrychleji rostoucí trh s luxusním zbožím na světě. V zemi má dobré jméno český sklářský průmysl. České sklo, šperky a bižuterie, porcelán, bytové doplňky a umělecká díla představují příležitost pro české firmy, které budou schopné své originální, inovativní a kreativní produkty katarskému spotřebiteli přiblížit funkční marketingovou kampaní s aspektem na místní preference a zvyklosti náročné klientely. Důležitější než cena výrobku je na katarském trhu jeho image, originalita a zajímavost.

• Teritorium: Asie | Katar | Zahraničí

Doporučujeme