České předsednictví v Radě EU: Příležitosti pro Českou republiku i byznys

Česká republika se 1. července 2022 na půl roku ujala svého historicky druhého předsednictví v Radě EU. Co může ovlivnit a jak? Jaké přínosy to znamená pro české podnikatele?

Členské země se v předsednictví Radě EU pravidelně střídají po šesti měsících podle předem daného pořadí. České předsednictví znamená, že český premiér a vláda od července až do konce roku 2022 povedou zasedání Rady EU a budou ji zastupovat na jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Zároveň bude Petr Fiala reprezentovat Unii i v jednáních se zeměmi mimo EU.

Ilustrační fotografie

Co (ne)může ČR ovlivnit

Přestože si Česká republika určila před začátkem svého předsednictví vlastní politické priority, neznamená to, že rázem může změnit chod evropské politiky. Na obecných prioritách českého předsednictví už od prosince 2021 existuje shoda s Francií a Švédskem, které mají předsednictví před a po České republice. Evropská agenda je totiž kontinuální proces. Stejně jako politici řeší aktuální národní legislativu, musí zároveň řešit tu evropskou. Priority v oblasti EU jsou přitom neustále aktualizovány.

V praxi může předsednictví ovlivnit intenzitu projednávání určitého návrhu. Určuje si, do jaké míry se návrhu bude věnovat a kolik pracovních zasedání k němu zorganizuje. Tím dává najevo, zda je pro předsednictví dané země určitá oblast prioritní. Nemůže však protlačovat svůj názor.

Naopak funguje v roli nestranného soudce, který se snaží nalézt kompromis s ostatními členy.

Priority podnikatelů

Podnikatelé se v současné době potýkají s mnoha problémy. Ještě neodezněly dopady pandemie a už je potřeba se vyrovnávat se situací způsobenou agresí Ruska vůči Ukrajině, která s sebou přináší zpřetrhání dlouhodobých dodavatelských a odběratelských partnerství či razantní zvýšení cen surovin a jejich nedostatek.

Zároveň je třeba řešit přechod ke klimaticky neutrální a digitální ekonomice, tedy transformaci celé české ekonomiky. Na vládou představené hlavní priority českého předsednictví tak navázala i Hospodářská komora ČR sestavením prioritních požadavků podnikatelské sféry, které jsou ke stažení na webových stránkách HK ČR.

Od českých politiků, kteří budou ČR zastupovat v EU, Komora požaduje, aby prosazovali přijímání klimaticko‑energetických opatření, která budou realistická, předvídatelná a budou odrážet ekonomickou, sociální a geomorfologickou situaci v EU. Na evropské úrovni je nezbytné, aby EU přijímala pro podniky spolu s novou regulací také doprovodné nástroje, které podnikatelům v praxi pomohou při plnění daných opatření.

Ilustrační fotografie

Strategická autonomie

Pro české firmy je zásadní, aby EU zdůrazňovala otevřenou strategickou autonomii, založenou na obchodních vazbách se zeměmi mimo EU a vyvarovala se protekcionistických opatření maskovaných za budoucí protikrizová opatření. Komora vidí nutnou potřebu vytvořit příznivé podmínky pro posilování evropských výrobních kapacit v některých strategických odvětvích. EU však není schopna některé suroviny sama nahradit, proto potřebujeme lepší surovinovou strategii a posílení spolupráce s mezinárodními partnery.

Možné přínosy pro firmy

Během předsednictví je naplánováno 319 akcí na území ČR a počítá se přibližně s 30 dalšími akcemi v zahraničí. V tomto ohledu přináší předsednictví příležitost dané zemi zviditelnit se při řešení aktuálních problémů a v rámci neformálních jednání evropským partnerům ukázat svou zemi.

Neformální zasedání v ČR lze vnímat jako benefit pro firmy, pokud se zapojí do organizace zasedání, například v roli realizátora některé z veřejných zakázek nebo vystupujícího. Vystoupení na zasedáních také dává firmám vhodnou příležitost se zviditelnit.

Je otázkou, zda si sami podnikatelé příležitosti plynoucí z předsednictví uvědomují. Hospodářská komora ČR proto do tradiční a pravidelné ankety Komorový barometr zařadila otázku, zda firmy očekávají, že bude české předsednictví v druhé polovině roku 2022 pro podnikatele přínosem.

Zdroj dat: HK ČR; šetření Komorový barometr – jaro 2022, 772 respondentů; výsledky byly váženy tak, aby odpovídaly složení členské základny HK ČR

Příležitost pro osvětu

Celkem 27 % firem se vyjádřilo k předsednictví pozitivně a spatřuje v něm pro české podnikatele přínos. Celkem 44 % členů HK ČR však zatím příležitosti nevidí, přičemž 29 % respondentů dosud neví, jak se k problematice postavit. Není velkým překvapením, že firmy orientované obecně na služby označují ve svých odpovědích české předsednictví jako přínosné častěji než např. firmy působící ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Důvodem zdrženlivých postojů českých podnikatelů je především nedostatek informací o náplni předsednictví, jeho aktivitách a skutečných benefitech pro firmy v ČR. Existuje zde tedy veliký prostor pro působení vlády ve směru osvěty.

Česká vláda v červnu 2022 zveřejnila pět hlavních priorit:

  • Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  • Energetická bezpečnost
  • Posilování obranných kapacit EU a bezpečnost kybernetického prostoru
  • Strategická odolnost evropské ekonomiky
  • Odolnost demokratických institucí
Převzato z časopisu Komora. Autorka článku: Renée Smyčková, analytička HK ČR

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme