České regiony se v Kazachstánu představily v roli atraktivních turistických destinací

Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu uspořádalo dne 16. dubna 2019 v Almaty seminář o turistickém ruchu a lázeňství v českých regionech. Seminář byl zorganizován na okraj mezinárodní turistické výstavy KITF 2019 a financován z prostředků na podporu ekonomické diplomacie. Zúčastnilo se ho 8 českých firem a přes 70 kazachstánských partnerů.Cílem semináře bylo seznámit místní odbornou veřejnost s nabídkou méně známých turistických destinací v českých regionech a najít vhodné kazachstánské partnery v návaznosti na plánované zahájení přímého leteckého spojení Nur-Sultan – Praha od června 2019 leteckou společností SCAT Airlines. V této souvislosti byla zdůrazněna potřeba oboustranně rozvíjet turistický ruch a naplno využít potenciálu nové přímé letecké linky.

Seminář se uskutečnil v hotelu Best Western Almaty. V úvodním bloku byla Česká republika prezentována jako atraktivní, kulturní a bezpečná turistická destinace pro kazachstánské klienty, zejména v segmentu lázeňské turistiky.  Seminář zahájil velvyslanec ČR v Kazachstánu Rudolf Hykl, následovala vystoupení ředitelky Institutu turismu ČR Markéty Vogelové, ředitelky Kazachstánské turistické asociace Rašidy Šajkenovové a komerčního ředitele letecké společnosti SCAT Nikolaje Burjakova. Konzul Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu Tomáš Mikeska prezentoval informace k procesu získávání schengenských víz a zodpovídal individuální dotazy k předmětné problematice. Seminář pokračoval prezentacemi zúčastněných českých firem.

V průběhu semináře se představilo celkem osm českých společností z řad českých lázní a cestovních kanceláří specializovaných na bonitní klientelu: Astra Spa s.r.o., DMC  Spa & Medical Travel Czech Republic, Vedi Tour Group s.r.o. CK Quicktour s.r.o., Lázně Teplice v Čechách, a.s., Spa Hotel Schlosspark s.r.o., AquaKlim, s.r.o. (sanatoria Klimkovice), Via Outlets Praha s.r.o. (Fashion Arena Prague Outlet).

Po představení následoval business matching, v rámci kterého měly uvedené společnosti příležitost detailněji prezentovat své nabídky a individuálně jednat o možnostech vzájemné spolupráce s místními subjekty, kterých se zúčastnilo na sedm desítek. Na B2B navázal večerní společenský podnik na pozvání velvyslance ČR s ochutnávkou českých specialit z místní franšízové restaurace Kolkovna a českého vína a destilátů. V rámci večerního rautu byli taktéž z řad kazachstánských partnerů vylosováni výherci 16 poukazů/darů v celkové hodnotě cca 45 tisíc Kč, které do tomboly věnovaly české firmy.

Další den dne 17. dubna 2019 zástupci českých firem navštívili největší mezinárodní turistickou výstavu v Kazachstánu KITF 2019. Ve spolupráci se SCAT Airlines měly české firmy možnost katalogové výstavy na části stánku Sunday Airlines (charterový dopravce SCAT), propagační materiály o ČR byly prezentovány pracovníky ZÚ Nur-Sultan a CzechTrade Almaty. Z PROPEDu byl taktéž ve spolupráci se SCAT pořízen a umístěn v registrační zóně výstavy velký banner zaměřený na informování o nové letecké lince a celkovou prezentaci ČR jakožto turistické destinace.

Zájem o seminář a doprovodné akce opětovně prokázal vysokou oblíbenost ČR jakožto turistické destinace mezi kazachstánskou veřejností. Přítomní zástupci turistických firem ohodnotili účast na projektu velmi pozitivně, zejména z organizačního hlediska. V rámci bilaterálních jednání i v průběhu výstavy KITF 2019 došlo k navázání perspektivních kontaktů, které by měly být zárukou dalšího rozvoje vztahů mezi českými a kazachstánskými partnery.

Seminář byl financován z projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj v ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nur-Sultanu (Kazachstán). Autorka: Olga Kalinová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme