České startupy ukázaly svoji sílu na brněnském veletrhu Amper 2023

Tisíce návštěvníků z řad inovátorů, studentů, výzkumníků, podnikatelů a odborníků na jednom místě a v jeden termín. To byl veletrh AMPER 2023, který se konal 21.-23. března 2023 v prostorách výstaviště BVV Brno. Jeho součástí byla i část s názvem AMPER Startup, kde vystavovalo 8 startupů a začínajících projektů.

AMPER je největší B2B událostí v oblastech elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizace a digitalizace, ale i osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku.

Foto: Czechstartups.org

Na celkové ploše 20 tis. m2 bylo možné vidět  více jak 400 vystavovatelů z 24 zemích a mezi nimi nechyběla ani agentura CzechInvest se svými projekty CzechStartups.org a Technologická inkubace. Součástí pavilonu P byla i část s názvem AMPER Startup, kde vystavovalo 8 startupů a začínajících projektů.

Jedním z nich byl startup Invanta, který se právě inkubuje v programu Technologická inkubace. Ředitel a zakladatel Vít Rašovský vysvětluje: „Našim produktem je bezpečnostní systém na bázi umělé inteligence, který má schopnost rozpoznat nebezpečné situace v okolí průmyslových strojů. Na tyto situace bleskově reaguje – nejčastěji jejich zastavením, aby se předešlo zranění nebo usmrcení osob. Disponuje strojovým viděním, analýzou obrazu v reálném čase a elektronikou pro komunikaci se strojním vybavením.“

„Veletrhu Amper jsme se letos účastnili poprvé a předčil veškeré naše očekávání. Na stánku jsme přivítali velké množství návštěvníků. Díky tomu jsme získali spoustu kontaktů, potenciálních zákazníků, ale i partnerství s některými významnými vystavovateli. Jsme vděční za spolupráci s Czechinvestem, díky kterému jsme se veletrhu mohli účastnit. Zároveň jsme i součástí projektu Technologické inkubace, který nás významným způsobem podporuje,“ dodává Vít Rašovský.

Zahraniční vystavovatelé byli z celé Evropy, ale také ze Spojených Arabských Emirátů, Kanady, USA nebo Tchaj-wanu. Se svými exponáty se nad rámec inovativních firem předvedlo také Národní Technické muzeum a technické vysoké školy a univerzity napříč celou Českou republikou.

Lukáš Jablončík z projektu Wattee doplňuje: „Na veletrhu Amper 2023 jsme vystavovali s projektem Wattee. Wattee je aplikace využívající umělou inteligenci pro úsporu energií a efektivní využití obnovitelných zdrojů energie. Pomáhá zrychlit návratnost investic do obnovitelných zdrojů energie, stabilizovat distribuční soustavu pomocí flexibility, chytře rozkládá zátěž při dobíjení elektromobilů a účtuje spotřebovanou nebo vyrobenou energii. Vše probíhá na pozadí s cílem minimálně zatěžovat koncového uživatele. Veletrh Amper 2023 nám přinesl mnoho zajímavých kontaktů od potenciálních zákazníků. Dal nám cennou zpětnou vazbu na náš produkt a napověděl nám při výběru těch nejperspektivnější směrů pro další rozvoj produktu. Ale hlavně nám potvrdil, že námi vyvíjený produkt je na trhu opravdu potřebný. V době dynamicky měnící se energetiky při přechodu k obnovitelným zdrojům a komunitní energetice bude potřeba inteligentního řízení důležitější, než kdy dřív. Agentura CzechInvest nám dlouhodobě pomáhá.“

• Témata: Inovace a startupy
• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme