České těžařské firmy se představily v Chile

Na konci března se v Chile v rámci specializované mise v těžebním průmyslu představilo 14 českých firem. Jednalo se tak o první nevirtuální misi s chilských těžebním sektorem za poslední dva roky.

České firmy se zaměřují především na povrchovou a hlubinnou těžbu nerostů, inovativní řešení pro moderní doly, ekologizaci provozů a odstraňování škod způsobených těžební činností. Dřívější realizaci mise bránila přísná protipandemická opatření a dlouhodobá uzávěra chilských hranic.

Ilustrační fotografie

Těžební průmysl je motorem chilské ekonomiky a české firmy tak měly v průběhu pěti dní intenzivních jednání výjimečnou příležitost seznámit se s aktuálními potřebami místních těžařských společností, s připravovanými projekty, stejně tak jako navázat spolupráci s potenciálními zástupci.

Na chilské straně se programu zúčastnili jak představitelé nejvýznamnějších těžebních společností jako CODELCO či Anglo American, tak instituce či asociace činné v oblasti těžebního průmyslu. Čeští účastnici se například setkali se zástupci organizace Centro Nacional de Pilotaje de Tecnologías para la Minería (CIPTEMIN), která nabízí spolupráci při testování nových technologií v reálných podmínkách dolů, spolupráci na výzkumných projektech a zapojení českých firem právě do těchto projektů.

Ve spolupráci s Asociací průmyslových dodavatelů do těžebního průmyslu (APRIMIN) a Průmyslového svazu (SOFOFA) se v Santiagu uskutečnila B2B jednání mezi českými a chilskými společnostmi. Naši exportéři projednávali možnosti obchodní spolupráce a zastupování na chilském trhu. Při prezentaci v Národní organizaci těžebního průmyslu Chile (SONAMI) se naše firmy seznámily s detaily a aktuálními trendy v chilském těžebním průmyslu.

Jak dopadá na brazilskou ekonomiku vláda prezidenta Bolsonara?

Součástí programu byla rovněž návštěva hlavního města regionu Antofagasta na severu země, kde se nachází nejvýznamnější povrchové a hlubinné měděné doly. Ve spolupráci s místní Asociací průmyslových firem v Antofagastě (AIA) proběhla B2B jednání s lokálními, potenciálními dovozci a distributory v těžebním sektoru. Naše firmy zde rovněž měly unikátní možnost se představit zástupcům nejdůležitějších těžebních společností, jakými jsou SQM, Albemarle, KGHM (Sierra Gorda) nebo BHP.

V poslední den mise proběhla ve spolupráci s organizací CORFO v prostorách velvyslanectví v Santiagu de Chile jednání se zástupci chilských inovativních firem, které projevily zájem o spolupráci s českými výrobci.

Mise byla organizována ve spolupráci Velvyslanectví České republiky v Santiagu de Chile se zahraniční kanceláří CzechTrade, a za podpory Ministerstva průmyslu a obchody, které projekt spolufinancovalo prostřednictvím programu PROPED. Zástupci českých firem měli jedinečnou možnost dostat se až k lídrům chilského těžebního průmyslu, poznat aktuální situaci v tomto odvětví a osobně projednat možnosti spolupráce se zdejšími subjekty.

Dlouho připravovaná mise poskytla účastníkům velmi dobrý základ pro další rozvoj obchodních aktivit v zemi. Velvyslanectví i zahraniční kancelář CzechTrade v Chile jsou připraveni poskytovat podporu i dalším českým firmám při vyhledávání nových obchodních příležitostí a upevňování navázaných obchodních vztahů na chilském trhu.

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Chile.

• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme