Vynálezy v energetice a vodohospodářství se dočkají podpory

S českým nápadem na světové trhy. Nejslibnější tuzemské výzkumné projekty získají pomoc při navazování kontaktů s výrobci, zahraničními zákazníky, s financováním výroby a dodávek do zahraničí. Projekty vybírají a následnou pomoc poskytují EGAP, Technologická agentura ČR (TA ČR) a Svaz průmyslu a dopravy. Letošní šestý ročník je zaměřen na následující oblasti: energetika a vodní hospodářství.

„Energetika a vodohospodářství přinášejí výzvy pro celosvětovou ekonomiku a české vynálezy i firmy v těchto oborech tradičně patří ke špičce. Unikátní podporu získají výsledky výzkumu či výrobci, kteří by jinak třeba financování nedostali. Navíc je taková pomoc návratná, a navíc z podobných projektů ještě nevznikla žádná pojistná událost,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Pomoc získává každý rok šest až osm projektů. Zástupci státních institucí a podnikatelské sféry je vybírají z databáze ukončených výzkumných projektů podpořených v rámci programů TA ČR, jejichž realizace byla spolufinancovaná se státní podporou a mají konkrétní výstup v podobě například patentu či užitného vzoru s jasným komerčním potenciálem.

Jak udržet české know-how v tuzemsku?

Cílem projektu je udržet české know-how na území ČR a zároveň podpořit tuzemské inovace a výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

„Záleží nám na tom, aby česká výzkumná sféra komercializovala výsledky své činnosti v tuzemsku a nemusela prodávat patenty do zahraničí. Společný projekt podpory exportu je dobrým mechanismem, jak pomoci uplatnit výsledky českého výzkumu na trhu, “ doplňuje předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

V minulosti takto získal individuální poradenství a taky financování vývozu například táborský výrobce tachografických snímačů Lešikar, jehož patentovaný vynález napříč Evropou znemožnil podvody s povinnými pauzami řidičů. Letošní podpořené projekty se zčásti představí už na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Do iniciativy se navíc tentokrát zapojí obchodní zastoupení Nizozemska a Švédska.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme