České zdravotnické firmy nabídly v Malajsii svá komplexní řešení

Zdravotnictví v Malajsii dlouhodobě patří mezi nejvyspělejší v jihovýchodní Asii. Pandemie koronarivu však ještě umocnila úsilí vlády o modernizaci zdravotní péče a spojené infrastruktury.

Země poptává řadu řešení a technologií, kterými disponují české firmy. Ukázala to i nedávná mise výrobců a dodavatelů zdravotnické techniky do Malajsie.

Ilustrační fotografie

Misi po několikaleté odmlce formou projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) připravilo Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpuru ve spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP). Misi vedl první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Kozák, doprovázen ředitelem odboru ekonomicko-vědecké diplomacie Markem Svobodou.

Za Česko vedl podnikatelskou delegaci Petr Foit z Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, z firem přijel EGO Zlín, LINET, MZ Liberec či TSE. Delegace uskutečnila celou řadu setkání s cílem vyměnit si názory na postpandemickou obnovu a podporu prostřednictvím posilování mezinárodní spolupráce. Účastníci zároveň dostali mnoho možností prezentovat svá řešení, které mohou Malajsii nabídnout.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Program delegace byl zahájen návštěvou Úřadu zdravotnických prostředků (Medical Device Authority) a setkáním s jeho nejvyšším představitelem Murillatharanem Paramasuou. Během setkání v této organizaci zřízené ministerstvem zdravotnictví Malajsie měli čeští zástupci možnost seznámit se s registračním a certifikačním procesem a s podmínkami pro uvedení zdravotnických produktů na malajsijský trh. Úřad pro zdravotnické prostředky rovněž seznámil hosty s regulatorním prostředím v tomto sektoru, s obchodními statistikami a obecně s přehledem, který tento sektor skýtá pro potenciál, který české technologie představují.

Asociace výrobců podepsaly memorandum

Samotné podnikatelské fórum zahájil jako hlavní host Jiří Kozák. Na úvodní proslovy navázalo podepsání Memoranda o spolupráci mezi AVDZP a PERANTIM (malajsijská obdoba Asociace výrobců zdravotnických prostředků). Prezident této oborové asociace Johari Abu Kasim rovněž vystoupil na fóru s prezentací na téma spolupráce mezi Malajsií a Českou republikou z pohledu podnikatelské asociace.

Ilustrační fotografie

Na firemní část fóra, kde se přítomný hostům prezentovali účastníci mise, pak vhodně navázaly B2B schůzky, a to na připravených „podnikatelských stolech“. Účast 80 hostů „na míru“ splnilo vytyčený cíl, mnoho jednání pokračovalo spontánně i po vymezené hodině. Večerní koktejl se uskutečnil v hotelu Mandarin Oriental za účasti asi 50 hostů, včetně Ministerstva zdravotnictví, Úřadu pro zdravotnické prostředky, MIDA – agentury pro rozvoj investic Malajsie, EUROCHAM, Invest Selangor, Invest Kuala Lumpur, MATRADE – malajsijské korporace na podporu exportu a mnoha dalších soukromých firem, včetně zástupců samotných nemocnic.

Velvyslanectví ČR v Kuala Lumpur dále zajistilo separátní bilaterální schůzku mezi českou a malajsijskou asociací – AVDZP a PERANTIM, kde měly možnost se mezi sebou blíže seznámit i přítomní členové podnikatelské delegace a v privátním prostředí prodiskutovat možnosti další spolupráce.

Mise navštívila dvě nemocnice

Zajímavý program přinesly i návštěvy „v terénu“. První prohlídka nemocnice proběhla v Národním kardiologickém centru (National Heart Institute – Institute Jantung Negara), delegace navštívila toto vedoucí pracoviště v oblasti léčby kardiovaskulárních chorob. Účastníci měli možnost si prohlédnout pokoje a vybraná oddělení, včetně jednotky intenzivní péče a dále pediatrické jednotky intenzivní péče. National Heart Institute je moderní pracoviště, srovnatelné svým zaměřením např. s IKEM v ČR. Kromě prezentací na obou stranách bylo vrcholem návštěvy předání daru ve formě nemocničních lůžek firmou LINET.

Další takováto „terénní návštěva“ proběhla v nemocnici Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM), která se nachází v blízkosti centra Kuala Lumpur. Delegace měla možnost navštívit oddělení zabývající se intenzivní péčí. Za nemocnici pak převzal dary od českých firem EGO Zlín, LINET a MZ Liberec ředitel nemocnice Razman Jarmin. Návštěvy nemocničních zařízení si kladly za cíl představit účastníkům úroveň malajsijského zdravotnictví a umožnit zhodnocení přístrojového vybavení, a tedy i potenciálu pro budoucí dodávky.

Ilustrační fotografie

Během programu delegace došlo i na návštěvu a setkání s vybranou akademickou institucí, reprezentující příklad úspěšné spolupráce mezi Českem a Malajsií. Byla jí Taylor’s University, která úspěšně vyvinula společně se Západočeskou univerzitou v Plzni prototyp Cataboxu.

Dokonalé načasování

Celá akce nemohla být načasována lépe. Malajsie po koronavirové epidemii přeřazuje na vyšší rychlostní stupeň a definuje zdravotnictví jako klíčový obor. Ve stejný den, kdy proběhlo setkání na vysoké úrovni mezi Jiří Kozákem a YB Lukanisman bin Awang Saunimem, náměstkem ministra zdravotnictví, byla malajsijskému parlamentu předložena takzvaná „Bílá kniha“, definující národní reformu zdravotnictví na příštích 15 let. Podle ní by se k zajištění udržitelného národního zdravotního systému a k vypořádání se se stárnoucí společností, různými chronickými nemocemi a nebezpečími pandemií v budoucnosti měl adekvátně i navýšit rozpočet a výdaje na zdravotnictví.

Potenciál pro spolupráci v sektoru však vyplýval i ze samotných schůzek a neskrývaného zájmu malajsijské strany o prezentované technologie. Potřebnost podpořit tento sektor v Malajsii pak vychází i z pozice, do které se jako regionální destinace zdravotní turistiky Malajsie sama staví. Přínos účasti na vysoké úrovni MZV ČR pak byl nezpochybnitelný. Velvyslanectví ČR Kuala Lumpur tak zdravotnictví při nejbližší příležitosti zařadí i jako sektor s výrazným potenciálem do Mapy oborových příležitostí.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kuala Lumpuru (Malajsie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Malajsie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme