České zdravotnické firmy se představily v Salvadoru

Velvyslanectví České republiky v Mexiku ve spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických produktů (AVDZP) uskutečnilo ve dnech 17. a 18. července 2023 projekt ekonomické diplomacie.

Cílem projektu bylo představit český zdravotnický průmysl vládním představitelům země a prohloubit kontakty se zřizovateli veřejných nemocnic v Salvadoru.

Ilustrační fotografie

V Salvadoru došlo s nástupem prezidenta Nayiba Bukeleho k prioritizaci sektoru zdravotnictví a značnému nárůstu veřejných investic v této oblasti. Současná vláda se zavázala postupně navýšit výdaje do zdravotnictví ze 6 % až na 12 % HDP a jako jednu z hlavních priorit si stanovila výstavbu, resp. modernizaci veřejných nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Dynamicky se rozvíjející salvadorský trh otevírá mnoho příležitostí pro české firmy, což bylo také významným podnětem pro uskutečnění prezentace AVDZP.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Během návštěvy Salvadoru se místopředseda AVDZP Petr Foit a diplomatka pro přiakreditované země Velvyslanectví ČR v Mexiku, Alena Malásková, spolu se zástupci firem TSE a LINET setkali se širším vedením salvadorského Institutu pro sociální zabezpečení (ISSS) a náměstkyni ministra zdravotnictví Karlou Marinou Díaz de Naves. Tyto instituce jsou hlavními zřizovateli zdravotnických zařízení v Salvadoru a spadá pod ně dohromady více než 40 nemocnic.

Na jednáních s Ministerstvem zdravotnictví a Institutem pro sociální zabezpečení byla Česká republika prezentována nejen jako země s kvalitní zdravotnickou péčí, ale především jako země, která je schopná nabídnout Salvadoru pokročilé a inovativní zdravotnické technologie, včetně komplexních řešení vybavení nemocničních zařízení. Prezentace českých firem byla podpořena využitím virtuálního elektronického katalogu Czech Healthcare Solutions, který vznikl ve spolupráci AVDZP a České rozvojové agentury.

Vzhledem k tomu, že salvadorské instituce projevily zájem o prezentované české technologie, Velvyslanectví ČR v Mexiku plánuje ve spolupráci s AVDZP realizovat další návazné virtuální aktivity, do kterých se budou moci zapojit zájemci z řad českých firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Mexiku (Mexiko).

• Teritorium: Amerika | Salvador | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme