České zdravotnické firmy se prezentovaly v Egyptě

Zastupitelský úřad ČR v Káhiře realizoval v dubnu 2019 projekt PROPED zaměřený na prezentaci českých výrobců zdravotnických prostředků v rámci veletrhu Egymedica. Akce se zúčastnila řada egyptských zájemců z řad obchodníků i poskytovatelů zdravotní péče a potvrdila značný potenciál pro české vývozce zdravotnických prostředků, materiálů i techniky.V souvislosti s konáním příležitosti zdravotnického veletrhu Egymedica, který proběhl na káhirském výstavišti ve dnech od 4. do 6. dubna 2019, uspořádal ZÚ Káhira ve svých prostorách prezentační seminář českých dodavatelů zdravotnických prostředků a vybavení. 

Na přípravě akce spolupracoval ZÚ Káhira s oborovou Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP), která pomohla s propagací akce a s oslovením potenciálních účastníků. Přestože se na samotném veletrhu žádný český výrobce neprezentoval, byl zájem českých firem o doprovodný seminář v porovnání s podobnými aktivitami realizovanými v Káhiře v nedávné minulosti poměrně značný – celkem byli přítomni zástupci 8 společností (Ego Zlín, Beznoska, TSE Medical, MZ Liberec, Medin, PD Clean,Fitness Body Mind educational institute, kteří přicestovali z ČR, resp. z Dubaje (reprezentantka firmy Linet).

Seminář se konal v odpoledních hodinách dne 3. dubna 2019. Ve společenských prostorách ZÚ přivítal účastníky zástupce velvyslance p. Ramzi Abu Eid. Za egyptskou stranu byli přítomni představitelé více než 30 subjektů, kteří zastupovali jak obchodníky se zdravotnickými prostředky, tak jejich uživatele – zdravotnická zařízení. Své prezentace přednesli zástupci všech zúčastněných českých společností. Po oficiální části následoval koktejl, který účastníci využili k prodiskutování možností navázání obchodních vztahů. Prohlédli si také ukázky výrobků některých zúčastněných českých společností (inkubátor firmy TSE, ortopedické materiály firmy Beznoska ad.).

Dne 4. dubna zajistil ZÚ Káhira pro české účastníky návštěvu veletrhu Egymedica, kde měli příležitost k individuálnímu seznámení s egyptským trhem a nabídkou konkurenčních výrobních a obchodních společností.

Přínos účasti na akci pro své zaměstnavatele hodnotili účastníci – jak verbálně, tak písemně – velmi pozitivně, někteří z nich se přímo domluvili na konkrétní budoucí spolupráci s přítomnými egyptskými protějšky, nebo alespoň navázali potenciálně obchodně zajímavé kontakty.

Diskuze s egyptskými účastníky také ukázala, že by se na egyptském trhu mohly dobře uplatnit i jiné české firmy dodávající zdravotnické prostředky a vybavení, protože probíhá výstavba a projekce řady nových zdravotnických zařízení a česká produkce má v zemi dobrý zvuk. Dalším zajímavým námětem, který ze setkání vyplynul, je poptávka po lázeňských a léčebných pobytech egyptských klientů v českých zařízeních. I proto ZÚ Káhira již připravuje podobně zaměřený PROPED, který by mohl egyptské specialisty a podnikatele v oblasti lázeňské turistiky propojit s českými poskytovateli lázeňské péče a seznámit je s možnostmi českého zdravotnictví.

Poměrně velký zájem o uspořádanou akci a následné ohlasy, stejně jako předcházející aktivity ZÚ Káhira v daném oboru (MLP), prokázaly, že v oblasti zdravotnictví mohou naši dodavatelé najít na egyptském trhu široké možnosti uplatnění svých výrobků. Další možnosti existují v oblasti lázeňské turistiky a propagace léčebných pobytů v ČR, na které se hodlá ZÚ Káhira zaměřit ve své další činnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autor: Ing. Jiří Charvát, obchodní rada.

• Teritorium: Afrika | Egypt | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme