České zdravotnické vybavení pro Tanzanii a Rwandu

Delegace zástupců Asociace výrobců a distributorů zdravotnických prostředků (AVDZP) v říjnu 2022 doprovodila náměstka pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci Martina Tlapu při návštěvě Rwandy a Tanzanie.

AVDZP reprezentoval její prezident pro export Petr Foit a viceprezident Jiří Plecitý. Mise se zúčastnil také ředitel odboru ekonomické diplomacie ministerstva zahraničních věcí Marek Svoboda. Jednání, která proběhla v Dar es Salaam a v Kigali se uskutečnila v rámci projektu ekonomické diplomacie (PROPED), který připravilo Velvyslanectví ČR v Nairobi.

Ilustrační fotografie

Velmi přínosné byly schůzky na obou ministerstvech zdravotnictví – s ministryní zdravotnictví Tanzanie Ummy Mwalimu a stálým tajemníkem ministerstva zdravotnictví Rwandy Zachee Iyakaremyem. Schůzky poskytly potřebný náhled na systém organizace zdravotnictví a konkrétní potřeby resortů.

Obě země mají poskytování kvalitní zdravotní péče jako jednu z vládních priorit. Jak Rwanda, tak Tanzanie se snaží přejít na systém povinného zdravotního pojištění, ale to s sebou přináší i výzvy v podobě kvality poskytovaných služeb. Partneři proto uvítali možnost pomoci při financování nákupů kvalitního českého zdravotnického vybavení, které bylo představeno zástupci Asociace výrobců a distributorů zdravotnických prostředků i jednotlivými firmami.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

Náměstek Tlapa spolu s vedením asociace představil koncept českých Center excelence. Ta by měla poskytnout nejen špičkové vybavení pro vybraná zdravotnická pracoviště, ale také trénink a vzdělávání odborných pracovníků – zdravotnického personálu a technické údržby.

Center by mělo být v Africe jen několik a jak Tanzanie, tak Rwanda byly vybrány do pilotní fáze projektu. Rwandská a tanzanská strana projevily o řešení velký zájem a jednání o praktických krocích ke zřízení těchto center budou přímo navazovat na návštěvu delegace náměstka Tlapy.

Zájem rwandské strany o zdravotnické vybavení je velký. Zdravotnická sekce rwandské asociace Private Sector Federation se domluvila s AVDZP na podepsání memoranda o porozumění, které umožní úzkou spolupráci obou organizací. Delegace se na neformálním obědě seznámila s některými z členů, kterými jsou majitelé klinik, nemocnic či jiných zdravotních zařízení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa).

• Teritorium: Afrika | Rwanda | Tanzanie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme