České železniční firmy navštívily Itálii v rámci podnikatelské mise

Ve dnech 15.–19. listopadu 2021 proběhla v Itálii mise firem Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Účastníci absolvovali během pěti dnů sedmnáct pracovních jednání a navštívili Milán, Boloňu, Florencii, Řím a Neapol.

Náměstek ministra Martina Tlapa s velvyslankyní Hanou Hubáčkovou, vedle účasti na programu podnikatelské mise, kde svou přítomností podpořili české firmy a navazování nových vazeb na radnicích a odborných pracovištích, jednali také s vedením měst a regionů.

Ilustrační fotografie

Dále s prezidentem regionu Toskánsko a starostou Boloni hovořili o možnostech rozvoje vztahů v obchodní, politické i univerzitní rovině, navrhli prioritní sektory hospodářské spolupráce a připomněli četné historické vazby ČR a Itálie. Setkali se rovněž s Romano Prodim, kde hovořili o vývoji Evropy, politikách EU a nadcházejícím předsednictví ČR.

Podnikatelská mise se soustředila na tramvajovou a železniční dopravu. Mířila do měst a regionů, které připravují obnovu či rozšíření infrastruktury v době, kdy masivní investice do infrastruktury, včetně městské dopravy, jsou významnou součástí italského Plánu obnovy. V rámci jeho provádění byly alokovány regionům prostředky ve výši 3,6 miliardy euro na rozvoj a posílení rychlé hromadné dopravy (metro, trolejbusy a tramvaje) a 836 milionů euro pro rozvoj regionálních drah.

Městům a obcím nad 100 000 obyvatel bylo přiděleno 1,3 miliardy na nákup nových „zelených“ silničních dopravních prostředků poháněných elektřinou, vodíkem nebo metanem a modernizaci související infrastruktury, 185 milionů pak na mimořádnou údržbu systémů hromadné dopravy. Bylo také schváleno přidělení 450 milionů na dodatečné služby místní veřejné dopravy, aby byly uspokojeny nové potřeby během pandemické krize a 700 milionů jako kompenzace za nižší tarifní příjmy zaznamenané v letech 2020–2021 v důsledku pandemie.

Navštívená města díky tomu intenzivně pracují na rozšíření městské hromadné dopravy, plánují vybudování nových tramvajových tras, obnovu vozového parku vlaků i metra a nákup autobusů. Jedná se o oblast, ve které úspěšně působí řada českých firem, kterým se takto naskýtá výjimečná příležitost k průniku na italský trh.

Itálie je 8. největší ekonomikou světa a 3. nejsilnější ekonomikou Eurozóny. Rok 2020 byl nejhlubší ekonomickou krizí za poslední generaci, pro rok 2021 se však očekává růst HDP ve výši 6,1 %. Export již dosáhl úrovně před pandemií a ke konci roku 2021 by měl činit 482 mld. euro. Průmyslová výroba roste a v první polovině roku 2021 dosáhla předkrizových hodnot již v červnu 2021.

Ilustrační fotografie

Italský Plán obnovy je rozdělen do šesti investičních oblastí: digitalizace, inovace, konkurenceschopnost a kultura, zelená revoluce a ekologický přechod, infrastruktura pro udržitelnou mobilitu, vzdělávání a výzkum, sociální inkluze, zdraví, poslouží k nápravě ekonomických škod způsobených pandemií a k řešení strukturálních potíží země. Prioritou je snížení územních rozdílů, reabsorbce nezaměstnanosti, zvýšení podílu mladých a žen na trhu práce a postupná úprava odchodu do důchodu.

Z Fondu obnovy EU získala 191,5 mld. euro (69 mld. eur jsou granty a 122,6 mld. eur půjčky). Dále byl vytvořen doplňkový plán s prostředky ve výši 30,6 mld. na další konkrétní projekty. Předpokládá se také opětovné začlenění zdrojů z Fondu pro rozvoj a soudržnost ve výši 15,5 miliardy. Z toho půjde na infrastrukturu 96 mld. euro (zatím vyčleněno 25,1 mld. euro z Fondu obnovy a 6,3 mld. euro z doplňkového fondu).

V tuto chvíli je v celé Itálii připraveno 102 projektů, které by měly být realizovány během několika následujících let. Vzhledem k jejich objemu a chystaným tendrům představují tyto projekty příležitosti i pro firmy z ČR.

Pro bližší informace o chystaných projektech lze nalézt na webových stránkách italského Ministerstva pro infrastrukturu a udržitelnou mobilitu.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autor: Marcel Sauer, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme