České zemědělské stroje míří do Austrálie

Zemědělská technika patří ke chloubám českého exportu – a to i do tak vzdálených zemí, jakými jsou Austrálie nebo Nový Zéland. Exportní pojišťovna EGAP na konci minulého roku podpořila vývoz čtyř strojů na zpracování půdy, které český výrobce BEDNAR FMT z Rychnova nad Kněžnou dodá svému australskému odběrateli – firmě Power Ace Pty. Jde o spolupráci rodinných firem ze dvou různých koutů světa.„Spolupracujeme od roku 2014 a za tu dobu jsme našim partnerům v Austrálii dodali již sto strojů v celkové hodnotě 5,6 milionů eur. Pojištění EGAPu se týká zatím jen poslední dodávky,“ uvedla Lucie Nováková, finanční ředitelka společnosti BEDNAR FMT.

EGAP už v minulosti pojistil vývoz zemědělských strojů z Rychnova nad Kněžnou do dalších zemí – Ruska, Ukrajiny či Srbska za téměř 10 milionů eur.

„BEDNAR FMT patří ke středně velkým českým exportérům, kteří ale vykazují dynamický růst. Zvláště si ceníme toho, jaký důraz tato firma klade na inovace. Jako státní pojišťovna orientovaná na podporu exportérů při otevírání nových trhů vidíme silný potenciál pro další spolupráci,“ řekl generální ředitel EGAP Jan Procházka.

Společnost BEDNAR FMT založil v roce 1997 podnikatel Ladislav Bednář se svými partnery. Firma se zpočátku zaměřovala na export českých zemědělských strojů, postupem času začala sama vyrábět stroje pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování. V současnosti zaměstnává 250 pracovníků a své produkty – včetně příslušenství a náhradních dílů – exportuje do 35 zemí na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Na konci minulého roku společnost BEDNAR FMT získala cenu EGAP a České exportní banky v kategorii Nejlepší exportní transakce podpořená státem pro vývozní transakce s objemem vyšším než 100 milionů korun (zhruba 4 miliony eur).

Nejen riziková teritoria

Podpora pojišťovny EGAP je pro rychnovskou společnost důležitá zvláště na trzích, které Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) řadí mezi rizikovější teritoria. Jak ale ukazuje příklad Austrálie, pojištění EGAP může být za určitých okolností důležité i v hospodářsky vyspělých zemích.

To platí zvláště tam, kde podmínky na trhu vyžadují delší dobu splatnosti. „Naši klienti musejí počítat s tím, že v zemích jako Austrálie, Nový Zéland nebo Kanada tamní konkurenční výrobci agrárních strojů nabízejí konečným zákazníkům možnost nákupu na splátky,“ upřesňuje Jan Procházka.

Výhody trhu protinožců

Lucie Nováková dodává, že v tomto ohledu je pojištění EGAP velmi přínosné: „U posledního vývozu do Austrálie počítáme s dvouletou splatností, v případě potřeby by mohla být ještě delší.“ Z hlediska obchodních vztahů je přitom podle ní Austrálie „mimořádně spolehlivou zemí“, tamní podnikatelé si zakládají na striktním plnění všech dohodnutých podmínek.

Trhy „protinožců“ v Austrálii a Novém Zélandu přinášejí pro českého výrobce zemědělských strojů jednu velkou výhodu – tím, že tam mají zemědělci svoji hlavní sezónu v době, kdy je na severní polokouli zima, je podobně časově posunuté také období, kdy se objednávají nové stroje. „Naše výroba je tak rovnoměrnější,“ vysvětluje Lucie Nováková.

Rusko i Ukrajina

V posledních letech se příznivě vyvíjejí také trhy Ruska a Ukrajiny – o čemž svědčí také teritoriální zaměření podpory EGAP. „Obecně platí, že se naše stroje velmi dobře uplatňují v zemích s velkou rozlohou zemědělských hospodářství,“ říká finanční ředitelka firmy BEDNAR FMT.

Rusko je navíc specifické tím, že se v době napjatých vztahů se Západem snaží být maximálně soběstačné v zemědělství i potravinářství. To na druhé straně zvyšuje poptávku po kvalitních zemědělských strojích. „Rusové modernizují výrobu, využívají pokročilou agrární techniku, velmi se zajímají například o GPS navigaci pro zemědělství,“ zdůrazňuje Lucie Nováková. Díky tomu všemu se Rusům také daří dosahovat vyšších výnosů.

Finanční ředitelka dodává, že firma BEDNAR FMT se silně zaměřuje na vývoj – a to i ve spolupráci s českými univerzitami. Cílem je, aby zemědělské stroje z Rychnova nad Kněžnou maximálně přispívaly například k zadržování vody v krajině a celkově ekologickému způsobu hospodaření.

Doporučujeme