Česko a Botswana podepsaly dohodu o zamezení dvojímu zdanění

Dne 29. října podepsali tituláři Česka a Botswany v jihoafrické Pretorii Dohodu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu mezi Českou republikou a Botswanou. Podpis smlouvy završil několikaleté úsilí vyjednavačů obou zemí.Podepsání dohody zároveň vyslalo pozitivní signál soukromým společnostem o tom, že oba státy jsou si plně vědomy svých závazků vyplývajících z rostoucí vzájemné obchodní výměny.

Dohoda byla podepsána v budově českého velvyslanectví v Pretorii. Před podpisem bylo realizováno tzv. technické čtení obou textů a pečetění smlouvy. Těsně před podpisem si pak tituláři obou zemí vyměnili plné moci.

Za Česko smlouvu popsal velvyslanec Michal Král a za botswanskou stranu jeho protějšek H.E. Mr. Lameck Nthekela. Smlouva je významným signálem dokumentující dobré vzájemné vztahy mezi Českem a Botswanou a rostoucí obchodní výměnu mezi oběma státy, již registrujeme v posledních letech. V roce 2018 činil český vývoz do Botswany 27,7 mil. Kč a zájem českých firem o region slibuje další růst v i příštích letech. Příležitosti existují mj. v oblasti energetiky, vodohospodářství, těžebního průmyslu či zdravotnictví.

Informace a fotografie poskytnuty Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Viktor Dolista.

• Teritorium: Afrika | Botswana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme