Česko a Indie podporují přímé letecké spojení

Velvyslanectví České republiky v Indii společně s agenturou CzechTourism uspořádali další úspěšnou akci na podporu cestovního ruchu a turistické výměny mezi Českou republikou a Indií. Podpora znovuobnovení přímé letecké linky patří mezi priority rozvoje obou zemí a je důležitým průsečíkem zájmů i dalších vztahů obou zemí.Ve dnech 14.–17. října 2019 proběhla za podpory nástroje PROPED – projektu na podporu ekonomické diplomacie, mise nazvaná Prezentace a matchmakingový seminář zaměřený na přímé letecké spojení Nové Dillí – Praha, kterého se zúčastnilo i Letiště Praha.

Česká republika dlouhodobě usiluje o další posílení cestovního ruchu s jedním z nejslibnějších zdrojových trhů na světě. V roce 2018 zavítalo do České republiky 96 325 indických návštěvníků a oproti roku 2017 byl tak zaznamenán působivý nárůst o 12,5 %. V roce 2019 se očekává překonání magické hranice vice než 100 000 ubytovaných návštěvníků z Indie, přičemž indická klientela patří mezi nejvíce bonitní a nejdéle setrvávající. Neexistence přímého leteckého spojení mezi oběma zeměmi však představuje bariéru v dalším rozvoji cestovního ruchu.

Z České republiky přiletěla do Indie podpořit záměr přímého leteckého spojení ředitelka zahraničních kanceláří agentury CzechTourism paní Klára Vysloužilová a pan Jiří Vyskoč, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha, kteří společně s velvyslancem Milanem Hovorkou uskutečnili v minulých dnech řadu jednání.

Třídenní návštěva Indie týmu složeného z představitelů CzechTourismu a Letiště Praha pak vyvrcholila 17. října 2019 networkingovou večeří. V jejím průběhu zástupci velvyslanectví a obou institucí informovali indické partnery z řad orgánů státní správy, tour operátorů a dillíského letiště o jednáních, jež vedli s cílem podpořit další rozvoj cestovního ruchu mezi oběma zeměmi se specifickým zaměřením na možnost obnovení přímého leteckého spojení.

Mezi ně patřilo setkání na Ministerstvu turismu, kde se se setkali s týmem vedeným ředitelem sekce Sumanem Billou, tak i na Ministerstvu letectví, kde jednali s náměstkem Pradeepem Singhem Kharolou či s vedením mezinárodního letiště Indhíry Gándhíové v Dillí, aby společně prezentovali potenciál, který Česká republika nabízí pro další podporu turismu a cestování prostřednictvím zřízení přímého leteckého spojení. Česká republika představuje jednu z nejvíc perspektivních destinací v Evropě a data o růstu příjezdového cestovního ruchu, ze zemí jako Indie, potenciál potvrzují.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Dostál, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme