Česko-alžírské podnikatelské fórum se zaměřilo především na energetiku a ICT

Během návštěvy ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely v Alžíru se 21. a 22. listopadu 2022 uskutečnilo velmi úspěšné česko-alžírské podnikatelské fórum za účasti asi stovky zástupců alžírských firem a institucí.

Deset českých podniků především z oblasti energetiky, IT a nových technologií v průmyslu a vodohospodářství vedl místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR František Chaloupecký. Fóra se zúčastnila také Asociace pro aplikovaný výzkum v IT.

Ilustrační fotografie

Fórum zahájili společně ministr Síkela ministr a alžírský ministr průmyslu Zeghdar. Následovaly prezentace podnikatelského prostředí v Alžírsku, během kterých byl blíže představen nový alžírský investiční zákon alžírskou Agenturou pro podporu investic, dále ekosystém start-upů v Alžírsku příslušným ministerstvem a také aktuální statistiky zahraničního obchodu alžírskou Agenturou pro podporu investic.

Další část programu byla v obou dnech věnována B2B setkání. Následující den pokračovalo fórum prezentacemi představitelů podnikatelského svazu CAPC na téma posledního vývoje v sektorech energetiky a ICT v Alžírsku a prezentací investičního prostředí v ČR představitelem MZV ČR. Dále se odvíjela B2B mezi českými a alžírskými firmami.

Optická kabeláž od výrobce z Jihlavska slouží vojskům NATO i armádě Ukrajiny

Zastupitelský úřad ČR v Alžíru připravil fórum ve spolupráci s alžírským MZV, svazem CAPC (Confédération algérienne du patronat citoyen), alžírskou obchodní komorou CACI Chambre du commerce et de l‘industrie), sdruženími UNEP (Union nationale des enterpreneurs publics) a CARE (Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise), které zajistily zejména propagaci akce u domácích firem.

Další firmy byly pozvány také přímo zastupitelským úřadem ČR v Alžíru a českými firmami. Pro české firmy bylo fórum skvělou příležitostí se setkat s potenciálními obchodními partnery, v některých případech zastupitelský úřad dohodl přijetí představitelů firem v sídlech alžírských firem.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Alžíru (Alžírsko). Autor: Pavel Zástěra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Alžírsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Software a ICT služby

Doporučujeme