Česko-arménská konzultace o obchodní spolupráci

Dne 14. září 2020 proběhla prostřednictvím videokonference česko-arménská ekonomická konzultace. Česko i Arménie mají zájem na prohloubení ekonomických vztahů i přes koronavirovou pandemii, která zasáhla česko-arménské rozhovory na téma hospodářství a obchodu mimořádně citelně.

V polovině března 2020 měla Arménii navštívit velká delegace vedená předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radkem Vondráčkem, jejíž součástí měla být skupina českých podnikatelů, pro něž bylo připraveno arménsko-české byznys fórum. Na okraj politického jednání mělo proběhnout také zasedání Česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Zasedání komise se konají recipročně buď v Praze, anebo v Jerevanu již od roku 2014, kdy byla podepsána Mezivládní dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Arménií.

Všechny tyto tři akce byly na poslední chvíli a ve vysokém stádiu příprav zrušeny. Česko-arménská online ekonomická je pouze překlenovacím nástrojem do doby, než se zasedání bude moci konat ve fyzické formě.

Za českou stranu vedla jednání náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martina Tauberová a za arménskou stranu náměstek ministra ekonomiky Varos Simonjan. Dále se jednání účastnili partneři z obou stran – velvyslanci Bedřich Kopecký a Ašot Hovakimjan a vedoucí ekonomických úseků ambasád Jan Plešinger a Anahit Karapetjanová, zástupci investičních agentur CzechInvest Jakub Hájek a arménského Investment Support Centre Alina Jeghiazarjanová a zástupci příslušných ministerstev (Martin Pospíšil a Klára Vácová za českou stranu, a Iren Melkonjanová za arménskou).

Vzhledem k nejžhavějšímu globálnímu tématu si obě strany nejprve vyměnily zkušenosti z boje s koronavirovou pandemií. Prezentaci na téma výroby ústenek, respirátorů a ventilátorů v České republice připravil Jakub Hájek. I arménská strana prezentovala svoji strategii autonomní výroby prostředků ochrany před koronavirem, jelikož se Arménie stejně jako Česko střetlo na začátku pandemie s problémem dovozů ochranných prostředků.

Na obou stranách se podařilo vytvořit nové výrobní kapacity pro ochranné prostředky. Českým firmám se tak v budoucnosti skýtá možnost exportu spíše sofistikovanějších lékařských prostředků typu ventilátorů anebo know-how k výrobkům produkovaným na 3D tiskárnách.

Více do budoucna hleděla druhá část konzultace, která se týkala dalších témat vzájemné ekonomické spolupráce. V minulosti proběhly některé projekty na podporu ekonomické diplomacie, týkající se např. prostředků hromadné dopravy. Českou stranu zajímalo, jak Arménie pokročila. Jerevanská radnice nedávno za podpory EBRD vyhlásila tender na nákup 100 městských autobusů s plynovým pohonem. Ty sice vyjdou na trhu levněji, ale jediný český výrobce, který je vyrábí přímo v Česku – SOR Libchavy – se do tenderu nepřihlásil.

Naděje na to, že Jerevan dá přednost elektrifikaci své veřejné dopravy, pohasly. Zde by Česko se svou výrobou elektrobusů a trolejbusů na několika místech (Plzeň, Vysoké Mýto, Libchavy) mělo určitě větší šance.

Z českého hlediska zajímavější část diskuze se týkala vozů Škoda. V Arménii existuje poměrně vážný problém přizpůsobení se novým technickým normám Euroasijské ekonomické unie (EAEU), z nichž jedna se týká zařízení na vyslání pozičního signálu v případě nehody vozidla (v EU tzv. eCall, v Rusku ERA Glonass). Arménie sice zavedla normu, ale nikoliv systém, což vytváří absurdní situaci, kdy po dovozcích mimo členské země EAEU vyžaduje dodržení norem včetně instalace potřebného zařízení, které ale je po dovozu do Arménie nefunkční. Česká ambasáda prostřednictvím několika setkání a i společné česko-německé nóty žádala arménskou stranu, aby urychleně zjednala nápravu a systém zavedla nebo udělila importní výjimku, ale přes četná ujištění problém zatím nebyl vyřešen.

Na druhou stranu se ale blíží k podpisu dohoda o  dodávce 150 vozidel Škoda Octavia arménské policii. To je významný počin, jelikož Škoda zatím nebyla na arménském trhu silnou značkou. Pokud bude dohoda podepsána, o to naléhavější bude řešení problému automatického systému hlášení nehod.

Diskuze byla zakončena ujištěním o zájmu na zvýšení vzájemné obchodní výměny, o spolupráci na evropské úrovni a slibem uskutečnění odložené návštěvy. V rámci mezivládní komise by také měla být vytvořena skupina pro vojensko-technickou spolupráci.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Jerevanu (Arménie). Autor: Jan Plešinger.

• Teritorium: Arménie | Asie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme